Ballina

Platforma CiviKos është iniciativë e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë e nisur në fillim të vitit 2007, ndërsa zyrtarisht e regjistruar më 2 Shtator 2007, që ka për qëllim krijimin e një mjedisi të përshtatshëm formal për bashkëpunim të sektorit të shoqërisë civile dhe Qeverisë së Kosovës.

Platforma CiviKos, pas një procesi të gjatë konsultimi e me pjesëmarrjen e mbi 130 organizatave të shoqërisë civile, më 9 Nëntor 2007 ka nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit mes Qeverisë së Kosovës dhe shoqërisë civile (të përfaqësuar nga Platforma CiviKos). Ky Memorandum paraqet dokumentin e parë formal që parasheh përkushtimin e dyanshëm për një bashkëpunim institucional dhe partneritet të mirëfilltë në mes të Qeverisë së Kosovës dhe shoqërisë civile.

Kurse Qeveria e Republikës së Kosovës me datën 05 korrik 2013 ka aprovuar Strategjinë Qeveritare dhe Planin e Veprimit për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017. Rrjedhimisht kjo është edhe Strategjia e parë për bashkëpunim në mes të Qeverisë dhe Shoqërisë Civile në Kosovë. Më shumë


Përzgjedhja e përfaqësuesve të OSHC-ve në Këshillin për Zbatim të Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017

Platforma CiviKos, pas mbylljes së procesit të votimit për përfaqësuesit e Këshillit për Zbatim të Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile, organizoi numrimin e votave në prani të vëzhguesve në zyrët e Platformës CiviKos.më shumë

CiviKos merr pjesë në panairin e OJQ-ve në kuadër të “Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë”

Në kuadër të aktiviteteve të ndryshme që Kuvendi i Republikës së Kosovës ka organizuar për të shënuar \"Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë\" është organizuar edhe Panairi i OJQ-ve.më shumë

Punëtoria për Planifikim Strategjik të Platformës CiviKos

Bordi dhe sekretariati i Plaformës CiviKos mbajti punëtorinë për Strategjinë e Platformës CiviKos nga data 04 – 06 Korrik 2014.më shumë

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31