Members

 • Organizata joqeveritare Fortesa

  Address:

  Ruga "Skenderbeu" Kamenice

  Activities:

  » Education/Training

  » Children Rights

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 643 665
  E-mail: sanije200@hotmail.com

 • OJQ Pasioni Rinor

  Address:

  Vushtrri

  Activities:

  » Education/Training

  » Minority Rights

  » Culture

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 721 821
  E-mail: pasionirinor@hotmail.com

 • Omladinska Organizacija Krusevo

  Address:

  Selo Krusevo, 22080 Dragash

  Activities:

  » Youth

  » Economic Development

  » Minority Rights

  » Citizen’s participation

  Contact:

  Tel: +377 44 382 408
  E-mail: behar_brenoli@hotmail.com

 • OJQ Lets Shine Together

  Address:

  Activities:

  » Youth

  Contact:

  Tel: +377 44 558 095
  E-mail: elizza.h@hotmail.com

 • OJQ VISTA

  Address:

  Rruga:“Rexhep Krasniqi” 65,Prishtinë

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Children Rights

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 130 742
  E-mail: vista_kos@yahoo.com

 • OJQ LADY

  Address:

  Rruga "Emin Duraku" Nr. 16

  Activities:

  » Education/Training

  » Economic Development

  » Business support

  Contact:

  Tel: 044 167 463
  E-mail: ladyy_sani@hotmail.com

 • OJQ VENERA

  Address:

  Rruga Shpëtim Bojku, Nr. 1 - 30000, Pejë

  Activities:

  » Education/Training

  » Economic Development

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: +381 (0) 39 423 669
  E-mail: ngo-venera@live.com

 • OJQ Konsumatori

  Address:

  Veternik, Lagja Fjolla

  Activities:

  » Protection of consumers

  » Citizen’s participation

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: 044 200 458 038 602 810
  E-mail: ok.kosova@gmail.com

 • OJQ Shtepia e Shokeve

  Address:

  Rruga Agim Hajrizi, Nr. 43- 40000, Mitrovicë

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Democratization

  » Culture

  Contact:

  Tel: +381 (0) 28 530 3217
  E-mail: shtepiaeshokeve@hotmail.com; hajrullahmustafa@hotmail.com

 • OJQ KOHA

  Address:

  Rruga Abedin Rexha, Nr. p/n - 32000, Klinë

  Activities:

  » European Integrations

  » Democratization

  » Citizen’s participation

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 432 862
  E-mail: ojq.koha@gmail.com

 • Organizata Rinore AKTI

  Address:

  Rruga Nënë Tereza, pallati i Kulturës - Fushë Kosovë

  Activities:

  » Youth

  » Environment

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +381(0) 603 330
  E-mail: aktiora@hotmail.com & gojnovci@yahoo.com

 • OJQ Kelmendi

  Address:

  Fshati Kelmend, Komuna Zvecan

  Activities:

  »

  Contact:

  Tel: +377(0) 44 383 118
  E-mail: ojqkelmendi@gmail.com

 • Kori i femrave Lira

  Address:

  Rr. Luan Haradinaj 9/4, Prishtinë

  Activities:

  » Social involvement

  » Minority Rights

  » Culture

  » Cultural Heritage

  Contact:

  Tel: +377(0) 44 189 775
  E-mail: ojqkorilira@hotmail.com;valbardha@hotmail.com

 • Kosovo Education for Sustainable Development KEDS

  Address:

  Rr. Rrustem Statovci 31/20, Prishtinë 10000, Kosovë

  Activities:

  » Education/Training

  » Citizen’s participation

  » Children Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 136 574
  E-mail: kosovo.esd@gmail.com; arlinda.beka@gmail.com

 • Koralet

  Address:

  Kompleksi i qendrës Burimore: Nënë Tereza, Mitrovicë

  Activities:

  » Social involvement

  » Education/Training

  » Economic Development

  » Democratization

  Contact:

  Tel: +386 (0) 49 641 499
  E-mail: qdshc.mitrovica@hotmail.com

 • Kosovo Foundation for Open Society KFOS

  Address:

  Imzot Nike Prela, Villa 13, 10000 Prishtinë

  Activities:

  »

  Contact:

  Tel: 038 542 157
  E-mail: info@kfos.org

 • Kosovo Population Foundation KOPF

  Address:

  Rruga Hilmi Rakovica, Hy1, Nr. 2, Bregu i Diellit, Prishtinë

  Activities:

  » Youth

  » Education/Training

  » Health care

  Contact:

  Tel: +377(0) 44 502 685
  E-mail: rbatusha@kopfund.org

 • Komunikimi Social (KOMS)

  Address:

  Rruga Xhevat Begolli, Nr. 9 - 30000, Pejë

  Activities:

  » Social involvement

  » Peace Building

  » Democratization

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 580 393
  E-mail: komunikimi.social@gmail.com

 • OJQ INTEGRA

  Address:

  Rruga Rrustem Statovci, Objekti 2, kati III

  Activities:

  » Youth

  » Minority Rights

  » Culture

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +386 (0) 38 246 717
  E-mail: info@ngo-integra.org; ngo_integra@yahoo.com

 • Klubi Universitar i Debatit KUD

  Address:

  Prishtine

  Activities:

  » Education/Training

  » Democratization

  » Culture

  Contact:

  Tel: 038 220 552
  E-mail: udebateclub@yahoo.com; edmir.sejdiu@hotmail.com

 • Lëvizja FOL

  Address:

  Rruga Andrea Gropa, Nr. 35 - 10000, Prishtinë

  Activities:

  » Transparency

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 131 542
  E-mail: info@levizjafol.org

 • OJQ Gjeomjedisi & Geo - environmental

  Address:

  Rr. Bushatllinjtë Nr. 57

  Activities:

  » Social involvement

  » Research and Analysis

  » Environment

  Contact:

  Tel: +381 28 537 885 +377 44 330 322
  E-mail: vehbiug1@hotmail.com

 • Klubi Avokues për Personat me Aftësi të Kufizuara në Kosovë (KAPAK)

  Address:

  Rruga "Dardani", Nr. 1/5 - 10000, Prishtinë

  Activities:

  » Human Rights

  » Aid to individuals with special needs

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 299 805
  E-mail: kapak.ks@gmail.com

 • Little people of Kosova

  Address:

  Rruga Adem Trepca, Nr.4, Mitrovicë

  Activities:

  » Human Rights

  » Aid to individuals with special needs

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 28 530 814
  E-mail: infof@lpkosova.com

 • KIPRED

  Address:

  Rexhep Mala, Nr. 5/A, Prishtinë

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Education/Training

  » Democratization

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 227 778
  E-mail: info@kipred.org

 • OJQ DURSHIM ASLLANO

  Address:

  Rruga Kadri Nesho, Nr. 64

  Activities:

  » Youth

  » Education/Training

  » Minority Rights

  » Culture

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 301 561
  E-mail: durmishaslano69@yahoo.com, nexhipmenekshe@gmail.com

 • Këshilli Rinor Kosovar (KYC)

  Address:

  Rruga Ulpiana U2, Nr. 48- 10000, Prishtinë

  Activities:

  » Youth

  » Democratization

  » Citizen’s participation

  » Children Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 964 575
  E-mail: kyckosova@yahoo.com

 • Qendra Rinore - Prizren

  Address:

  Rruga Brigada, Ortakoll - 20000

  Activities:

  » Youth

  » Culture

  » Citizen’s participation

  » Children Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 463 875
  E-mail: prizrenyouthcenter@yahoo.com; prizrenyouthcenter@hotmail.com

 • Qendra Rinore Atë Lorenc Mazreku

  Address:

  Rruga Nëna Terezë Nr. 79

  Activities:

  » Youth

  » European Integrations

  » Environment

  Contact:

  Tel: +381 (0) 39 431 833
  E-mail: atelorencmazreku@gmail.com

 • Qendra per perkrahje dhe keshillim te femres Dora Dores

  Address:

  RR. Mbreti Zog 59

  Activities:

  » Social and Psychological aid

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 216 616
  E-mail: info@doradores.org; luljeta.avdiqi@doradores.org; dora_dores@yahoo.com

 • QKLKGJ Jeta/Vita

  Address:

  Activities:

  »

  Contact:

  E-mail: jeta.vita@yahoo.com; info@jetavita.org

 • OJQ Agro-Vet Development

  Address:

  Lidhja e Pejes, Fushe Kosove

  Activities:

  » Rural Development

  » Environment

  » Agriculture

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 624 346
  E-mail: info@agrovet-ks.com besnik.salihu@agrovet-ks.com

 • Këshilli i Prishtinës për Marrëdhënie me Jashtë KPMJ

  Address:

  Activities:

  » European Integrations

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377(0) 44 940 600
  E-mail: info@prishtinacouncil.org; e.morina@prishtinacouncil.org

 • Ridea

  Address:

  Sheshi Nena Terezë 59/A, nr.10

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Education/Training

  » Democratization

  Contact:

  Tel: +381 (0)38 746 206
  E-mail: ridea.institute@gmail.com & info@ridea-ks.org

 • Qendra per Hulumtim Dokumentim dhe Publikim

  Address:

  Shaban Polluzha nr.7

  Activities:

  » Education/Training

  » Citizen’s participation

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 45 321 545
  E-mail: info@crdp-ks.org

 • Qendra për zhvillimin e Arteve (ARTPOLIS)

  Address:

  Rruga: Shaban Polluzha, no.16

  Activities:

  » Youth

  » Education/Training

  » Culture

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 221 521
  E-mail: ojq.artpolis@gmail.com

 • Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham)

  Address:

  Rruga Fehmi Agani, Nr. 36/3

  Activities:

  » Economic Development

  » Protection of consumers

  » Business support

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 246 012
  E-mail: info@amchamksv.org

 • RIINVEST INSTITUTE

  Address:

  Zona industriale Prishtinë, Universiteti AAB-RIINVEST, Objekti II, kati IV - 10000

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Economic Development

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 601 230; Fax: +381 (0) 38 601 322
  E-mail: riinvest@riinvestinstitute.org

 • Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore

  Address:

  Luan Haradinaj 9/4

  Activities:

  » Citizen’s participation

  » Human Rights

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 223 982
  E-mail: qtsgj@yahoo.com;arjetare@hotmail.com

 • Rrjeti i Organizatave të Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase të Kosovës

  Address:

  Rr. UCK, no. 1/A, Prishtinë

  Activities:

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 211 905
  E-mail: info.yahr@gmail.com

 • Qendra për Politika dhe Avokim (QPA)

  Address:

  Rruga Shaban Polluzha, Nr. 19 - 10000

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Democratization

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 226 530
  E-mail: info@qpa-kosova.org

 • Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut

  Address:

  Rr. Perandori Dioklecian 14

  Activities:

  » Education/Training

  » Citizen’s participation

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 38 248 509
  E-mail: ksoffice@yihr.org

 • IPKO Foundation

  Address:

  Rruga "Hajdar Dushi" Nr. 3, 10000 Prishtine

  Activities:

  » Youth

  » Education/Training

  » Information Technology (IT)

  Contact:

  Tel: +386 (0) 49 196 655; +386 (0) 49 196 655; +386 (0)

 • Rromani Baxt

  Address:

  Rr. Paqja 13

  Activities:

  » Education/Training

  » Culture

  » Cultural Heritage

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 389 470
  E-mail: rromani_baxt@yahoo.com, kpacaku@yahoo.com

 • Qendra për Demokratizim të Shoqërisë Civile

  Address:

  Rruga: UCK, Bair, Kompleksi i qendrës Burimore Nënë Tereza

  Activities:

  » Social involvement

  » Education/Training

  » Economic Development

  » Democratization

  Contact:

  Tel: +377 (0) 45 515 787
  E-mail: qdshc.mitrovica@gmail.com

 • Santa Marija

  Address:

  Kralja Petra I br.57

  Activities:

  » Education/Training

  » Culture

  » Children Rights

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +381 63 817 0492
  E-mail: rblagica@yahoo.com

 • Instituti per Kriminologji dhe Kriminalistike

  Address:

  Miss Edit Durham

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Human Rights

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 45 556 058
  E-mail: iccj-rks@gmail.com; iccj@iccj-rks.org

 • News Agency Kosova Live

  Address:

  Pallati i Mediave, Anex II

  Activities:

  » Other

  » Education/Training

  » Media Association

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 730 000
  E-mail: editor@kosovalive.com; kosovalive@kosovalive.com & info@kosovalive360.com

 • Qendra për Avokim dhe Kulturë Demokratike (ACDC)

  Address:

  Rruga Lole Ribara 27/17

  Activities:

  » Citizen’s participation

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0)44 539 852
  E-mail: office@acdc-kosovo.org; ngoacdc@gmail.com

 • Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA

  Address:

  Rr. Ismail Qemajli, Nr.9, (Qarshija e Jupave) 50000

  Activities:

  » Rural Development

  » Education/Training

  » Economic Development

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: + 381 (0) 390 323 194
  E-mail: wsheera@gmail.com

 • Qendra për Arsimin e Kosovës (KEC)

  Address:

  Rruga Isa Kastrati – 10000

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Education/Training

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +381(0) 38 244 257
  E-mail: office@kec-ks.org

 • Instituti për Avancim të Edukimit dhe Arsimimit (IAEA)

  Address:

  Rruga Afrim Gagica, Nr. 74 - 60000, Gjilan

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Education/Training

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 615 765
  E-mail: fatmirlatifaj60@hotmail.com

 • Network of Peace Movement NOPM

  Address:

  Rruga Skenderbeu Nr. 6, Kamenicë

  Activities:

  » Minority Rights

  » Human Rights

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: +377 (0) 45 291 127
  E-mail: ngo.nopm@gmail.com

 • Shoqata e ekologëve

  Address:

  Activities:

  » Flora and Fauna

  » Environment

  » Agriculture

  Contact:

  Tel: +377(0) 44 154 124
  E-mail: e_sherifi@yahoo.com

 • Qendra për Arsim dhe Këshillim Profesional Gjon Nikollë Kazazi

  Address:

  Rr."Mbretëresha Teuta" nn, Gjakove 50000

  Activities:

  » Education/Training

  » Culture

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 45 312 515
  E-mail: fletabaraku@gmail.com

 • Shoqata e Grave të Policisë së Kosoves

  Address:

  RR \'Luan Haradinaj\"

  Activities:

  » Education/Training

  » Health care

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377(0) 44 233 805; 044 593 502
  E-mail: teuta.bajgora-jasiqi@kosovopolice.com; tahire.haxholli@kosovopolice.com; shoqataegravepk@gmail.com

 • Instituti Demokratik i Kosovës

  Address:

  Rruga Rexhep Mala, Nr. 33- 10000, Prishtinë

  Activities:

  » Transparency

  » Democratization

  » Citizen’s participation

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 248 038
  E-mail: info@kdi-kosova.org

 • National Analysis Centre for European Law

  Address:

  Rr. Nënë Tereza, 1313

  Activities:

  » European Integrations

  » Research and Analysis

  » Education/Training

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +38649333981
  E-mail: sabiha.shala@gmail.com

 • Qendra për Aftësimin e Grave dhe Fëmijëve për Regjionin e Shalës

  Address:

  Tuneli i Pare

  Activities:

  » Social involvement

  » Education/Training

  » Health care

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 330 542
  E-mail: hamiti.hanife@hotmail.com

 • Shoqata e Gruas "Zana"

  Address:

  Rruga: Abedin Rexha, pn 32000 Klinë

  Activities:

  » Children Rights

  » Heritage

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 39 470 249
  E-mail: info@ngo-zana.org ; tahire.gashi@ngo-zana.org & zymer.asani@ngo-zana.org

 • Instituti Ballkanik i Politikave - IPOL

  Address:

  Rruga Qamil Hoxha Nr. 4/3 - 10000, Prishtinë

  Activities:

  » European Integrations

  » Economic Development

  » Democratization

  » Citizen’s participation

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 220 552
  E-mail: office@policyinstitute.eu

 • Qendra Nacionale e Vezhguesve te Kosoves (QNVK)

  Address:

  Rr: Selim Berisha, L4

  Activities:

  » Youth

  » Education/Training

  » Human Rights

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +386 49 696 668
  E-mail: bujar_n@hotmail.com

 • Shoqata e juristëve NORMA

  Address:

  Rruga Afrim Vitija, Nr. 3/1 - 10000

  Activities:

  » Legal Assistance

  » Human Rights

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: +386 (0) 38 126 428
  E-mail: info@norma-ks.org, shnorma@hotmail.com

 • Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ)

  Address:

  Rruga Nënë Tereza, Nr. 28- 10000

  Activities:

  » European Integrations

  » Research and Analysis

  » Democratization

  » Human Rights

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 735 991
  E-mail: info@kgscenter.net

 • Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës - HANDIKOS

  Address:

  Rruga Dardania, Nr. 4/7, Lam. D/2- 10000

  Activities:

  » Social and Psychological aid

  » Human Rights

  » Aid to individuals with special needs

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 550 834
  E-mail: handikos@handi-kos.org

 • Mundësia

  Address:

  Vëllezërit Dragaj #4

  Activities:

  » Youth

  » Development of NGOs

  » Economic Development

  Contact:

  Tel: +377 44 383 240
  E-mail: mundesia_ngo@yahoo.com

 • Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT)

  Address:

  Rruga Hamëz Jashari, Nr. 16b/2 - 10000

  Activities:

  » Social and Psychological aid

  » Refugees

  » Legal Assistance

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 243 707
  E-mail: info@krct.org

 • Shoqata e të Verbërve e Republikës së Kosovës (SHVDP)

  Address:

  Rruga:Bregu i Diellit llam-I-VI

  Activities:

  » Children Rights

  » Human Rights

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 544 461
  E-mail: shvpdk1@hotmail.com; info@shv-kosova.org

 • Shoqata Humanitare Bamirëse e Kosovës -Nëna Terezë

  Address:

  Rruga:Ulpiana U1/H1 Muje Krasniqi

  Activities:

  » Peace Building

  » Economic Development

  » Humanitarian aid

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 542 864
  E-mail: zefshala@hotmail.com & ntereze@yahoo.com info@motherteresasociety.org

 • Institute for Sustainability and Development of Youth ISDY

  Address:

  Fehmi Agani 50/7, Prishtinë

  Activities:

  » European Integrations

  » Economic Development

  » Democratization

  Contact:

  Tel: +377 (0) 45 400 076
  E-mail: isdy.prishtina@gmail.com; isufhalimi@hotmail.com

 • Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC)

  Address:

  Rruga: Gazmend Zajmi, NR 20

  Activities:

  » Education/Training

  » Citizen’s participation

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 244 810
  E-mail: info@advocacy-center.org

 • Mitrovica women association for human rights - MWAHR

  Address:

  Kodra e Minatoreve

  Activities:

  » Human Rights

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 44 165 751
  E-mail: mitrovica.wahr@gmail.com

 • Qendra e Shoqerise Civile Gjakove QSHC

  Address:

  Rr. Ismail Qemaili (Carshia e Jupave) nr.9

  Activities:

  » Democratization

  » Human Rights

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 141 219
  E-mail: linda.sada@gmail.cm

 • Shoqata Kosovare për të Drejtat e Njeriut dhe Fëmijës (KAHCR)

  Address:

  Rruga Xheladin Hana, Nr. 13, 23/4 - 10000

  Activities:

  » Environment

  » Citizen’s participation

  » Children Rights

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 154 664
  E-mail: vsylhasi@kahcr-ks.org & office@kahcr-ks.org

 • Initiative for Kosova Community

  Address:

  Gjon Serreçi p.n. 70000 Ferizaj

  Activities:

  » Rural Development

  » European Integrations

  » Environment

  » Agriculture

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 742 190
  E-mail: main@ngoikc.org

 • Qendra Burimore për Integrim në Bashkim Evropian (EUIRC)

  Address:

  Rruga Qazim Berisha Nr. 43 – 20000

  Activities:

  » European Integrations

  » Education/Training

  » Democratization

  Contact:

  Tel: +381(0) 29 233 959
  E-mail: info@euirc-ks.eu; erkan@euirc-ks.eu; besim@euirc-ks.eu; erkan@euirc-ks.eu

 • Shoqata Kosvare e Psikologëve të Rinj

  Address:

  Rr.Zenel Salihu,Nr 1. 10 000

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Education/Training

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 102 081
  E-mail: shoqataksepsiko@gmail.com

 • Shoqata për emancipimin e femrës

  Address:

  Rruga Shpëtim Bojku, Nr. 1

  Activities:

  » Education/Training

  » Human Rights

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: +377(0)44 257 443
  E-mail: ojqalma@gmail.com

 • Prehja

  Address:

  28 Nentori pn, Skenderaj

  Activities:

  » Peace Building

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 195 301
  E-mail: qgprehja@hotmail.com

 • Shoqata për Mbrojtjen e Bjeshkëve të Nemuna

  Address:

  Rruga Papa Klimenti Albani XI, Nr. 46

  Activities:

  » Youth

  » Environment

  » Cultural Heritage

  Contact:

  Tel: +377(0)44 223 446
  E-mail: arnika.ngo@gmail.com

 • Initiative for Agricultural Development of Kosovo IADK

  Address:

  Fshati Sfaraqak i Ulet p.n. 42000 Vushtrri

  Activities:

  » Rural Development

  » Education/Training

  » Agriculture

  Contact:

  Tel: +377( 0) 44 198 056; +381 (0) 28 536 726
  E-mail: info@iadk.org; zbunjaku@yahoo.com

 • Poslovno Savetodavni Centar Mitrovica Sever

  Address:

  Zgrada North City, "Cika Jovina' b.b Severna

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Education/Training

  » Economic Development

  Contact:

  Tel: + 381 (0) 64 452 14 38
  E-mail: pscms@ymail.com

 • Mitrovica Rock School

  Address:

  Bulevardi "Isa Boletini" 13

  Activities:

  » Education/Training

  » Culture

  » Children Rights

  Contact:

  Tel: +386 (0) 49 359 866
  E-mail: info@mitrovicarockschool.org; dafina@mitrovicarockschool.org; aleksandar@mitrovicarockschool.org

 • Iniciativa për Progres (INPO)

  Address:

  Rruga Ahmet Kaqiku, Nr. 35 - 70000, Ferizaj

  Activities:

  » Transparency

  » Research and Analysis

  » Democratization

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 290 329 400
  E-mail: info@inpo-ks.org

 • Iniciativa për Ide dhe Alternativa

  Address:

  Rruga: Ilaz Kodra, NR 7 Prishtinë

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Democratization

  » Cultural Heritage

  » Citizen’s participation

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 994 299
  E-mail: shemsi_jashari@hotmail.com; iniciativa.idealternativa@gmail.com

 • Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)

  Address:

  Rruga: Sheshi Nena Tereze, kati i III Nr. 18/6, Prishtinë

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Environment

  » Economic Development

  » Democratization

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 260 600
  E-mail: info@iksweb.org

 • Me dorë në zemër (MDNZ)

  Address:

  Rruga e Tiranes, Lagjja e Boshnjakeve

  Activities:

  » Youth

  » Democratization

  » Citizen’s participation

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 589 244
  E-mail: medorenezemer@yahoo.com

 • Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Telekomunikimit të Kosovës (STIKK)

  Address:

  Rr. Rexhep Mala Nr. 28 A, 10000

  Activities:

  » Education/Training

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 77 11 80 ext.502
  E-mail: info@stikk-ks.org

 • Sindromi Down Kosovë (DSK)

  Address:

  Rruga Kroi i bardhë, Nr. 72 - 10000

  Activities:

  » Social and Psychological aid

  » Human Rights

  » Aid to individuals with special needs

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 545 715
  E-mail: info@downsyndromekosova.org

 • SOS Fshatërat e Fëmijëve

  Address:

  Rruga 1 Tetori, Nr. p/n - 10000

  Activities:

  » Social and Psychological aid

  » Education/Training

  » Children Rights

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 22 77 35
  E-mail: info@soskosova.org

 • Iniciativa e Femrës Kosovare (IFK)

  Address:

  Rruga Washingtoni, Nr. p/n - 50000, Prishtinë

  Activities:

  » Social involvement

  » Citizen’s participation

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: +386 (0) 390 324 563
  E-mail: kosovaifk@gmail.com

 • Sport Sans Frontiere

  Address:

  Rruga: "Xhavit Mitrovica"

  Activities:

  » Youth

  » Sports

  » Social involvement

  » Minority Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 927 053
  E-mail: hom.kosovo@sansfontiere.com

 • Green Art Center - Prishtina

  Address:

  Rr \"Fehmi Agani\", 50/7, Prishtinë

  Activities:

  » Education/Training

  » Culture

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: 038 220 439; 044 143 001
  E-mail: info@greenartcenter.org; merlabeu@hotmail.it

 • Svet Andjela

  Address:

  Rr: Mbretëresha Teuta, Nr.8

  Activities:

  » Youth

  » Social involvement

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 45 391 661
  E-mail: office@svet-andjela.com; svetandjela@yahoo.com

 • Gratë në Biznes (GnB)

  Address:

  Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Nr. 74/9 - 10000, Prishtinë

  Activities:

  » Education/Training

  » Economic Development

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: +386 (0) 49 192 560
  E-mail: info@gratenebiznes.com

 • Syri i Vizionit

  Address:

  Rruga Isa Demaj, Nr. 14 - 30000

  Activities:

  » Peace Building

  » Democratization

  Contact:

  Tel: +381 (0) 39 423 240
  E-mail: info@syriivizionit.org

 • Futura

  Address:

  Rr: Mbretëresha Teuta, Nr.8, Mitrovicë

  Activities:

  » Youth

  » Social involvement

  » Education/Training

  » Minority Rights

  Contact:

  Tel: +377 44 214 212
  E-mail: futuram03@hotmail.com

 • The Ideas Partnership

  Address:

  Rruga \"Rrustem Statovci\" 46, Objekti 1, 33

  Activities:

  » Cultural Heritage

  » Children Rights

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: 044 752 533
  E-mail: theideaspartnership@gmail.com; anemona.zeneli@theideaspartnership.org

 • Forumi për Integrime dhe Zhvillim (FIZH)

  Address:

  Rruga Mbreti Pirro, Nr. 36 - 10000, Prishtinë

  Activities:

  » European Integrations

  » Economic Development

  » Democratization

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 128 623
  E-mail: fizh.rks@gmail.com

 • Udruzenje Bosnjaka "OAZA"

  Address:

  Rruga Banja e Pejës, 31000,Istog

  Activities:

  » Minority Rights

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 45 236 886
  E-mail: ub_oaza@hotmail.com, sahitkan@gmail.com

 • UNI Group

  Address:

  Rruga Xhemail Ibishi, Nr. 48 - 10000

  Activities:

  » Youth

  » Education/Training

  » Economic Development

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 223 967
  E-mail: office@uni-group.org

 • Women for Women International

  Address:

  Rruga Arberia

  Activities:

  » Economic Development

  » Agriculture

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: +377 (0) 45 266 267
  E-mail: igashi@womenforwomen.org

 • Fondacioni Together Kosova

  Address:

  Bulevardi Nene Tereze. 49B, 10 000 Prishtine

  Activities:

  » Social and Psychological aid

  » Research and Analysis

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: + 381 38 220 252
  E-mail: vera.remskar@siol.net; fondacioni.together@gmail.com ; info@fondacionitogether.org

 • Fondacioni për Mbrojtjen e Mjedisit (FMM)

  Address:

  Rruga Kroi i bardhë, Nr. 72- 10000, Prishtinë

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Environment

  » Education/Training

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 474 961
  E-mail: fmm.epf@gmail.com

 • Youth Association for Human Rights (YAHR)

  Address:

  Rr: Rrober Gajdiku, 14000, Lipjan

  Activities:

  » Youth

  » Peace Building

  » Democratization

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +377 44 214 212
  E-mail: info.yahr@gmail.com

 • Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)

  Address:

  Rruga Fazli Grajqevci, Nr. 4/a 10000, Prishtinë

  Activities:

  » European Integrations

  Contact:

  Tel: +381 (0)38 248 643; +381 (0)38 248 636
  E-mail: office@kcsfoundation.org

 • Zensko Pravo

  Address:

  Biznis Centar North City II sprat

  Activities:

  » Human Rights

  » Gender equality

  Contact:

  Tel: +381 65 846 5629
  E-mail: ruzicasimic@yahoo.com; nvozenskopravo@gmail.com

 • Evolution Dance

  Address:

  Rr "Kuvendi Bujanit\" nr. 15, 10000 Prishtinë

  Activities:

  » Youth

  » Education/Training

  » Culture

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 278 366
  E-mail: evolution.dance.school@gmail.com; dafinar@gmail.com

 • European Union Integration Recource Center EURIC

  Address:

  Rruga \"Qazim Berisha\" Nr. 43 – 20000, Prizren

  Activities:

  » European Integrations

  » Education/Training

  » Democratization

  Contact:

  Tel: 044 156 682; +377 45 556 058
  E-mail: info@euirc-ks.eu; erkan@euirc-ks.eu

 • European Centre for Minority Issues ECMI Kosovo

  Address:

  Str. Nena Terezë Nr. 41, Apt. 29 10000 Prishtinë, Kosovo

  Activities:

  » Education/Training

  » Development of NGOs

  » Economic Development

  » Minority Rights

  Contact:

  Tel: +381 038 224 473
  E-mail: zeqiri@ecmikosovo.org

 • Emancipimi Civil Ma Ndryshe (EC MA NDRYSHE)

  Address:

  Saraqët 5 - 20000, Prizren Perandori Dioklician 14 (kati V) - 10000, Prishtinë

  Activities:

  » Cultural Heritage

  » Citizen’s participation

  Contact:

  Tel: +381 (0)29 222 771; +381 (0)29 222 771; +381 (0)38
  E-mail: info@ecmandryshe.org;

 • Developing Together

  Address:

  Kodra e Diellit rruga 3 Llam 39, 10000 Prishtine

  Activities:

  » Refugees

  » Education/Training

  » Humanitarian aid

  Contact:

  Tel: 038 555 887; 044 256 117
  E-mail: info@developingtogether.org; driton.tafallari@developingtogether.org; developingtogether@hotmail.com

 • Dankos

  Address:

  Rruga: Dzona Kenedija b.b, Mitrovicë

  Activities:

  » Youth

  » Education/Training

  » Culture

  » Aid to individuals with special needs

  Contact:

  Tel: +381 (0) 69 2049 811
  E-mail: nvodankos@gmail.com

 • D&G Solutions

  Address:

  Rr. Sejdi Kryeziu No 16. , Qyteza Pejton, 1000 Prishtinë

  Activities:

  » Youth

  » European Integrations

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +386 49 823 466
  E-mail: ngodgsolutions@gmail.com

 • CSSP

  Address:

  Gazmend Zajmi, nr.20, Prishtinë

  Activities:

  » Transparency

  » Democratization

  » Citizen’s participation

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 581 589
  E-mail: bismaili@cssproject.org bismaili@cssp-mediation.org

 • Council for Peace and Tolerance

  Address:

  Rr. Mbretëresha Teuta, Mitrovicë

  Activities:

  » Peace Building

  » Democratization

  » Children Rights

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 147 536
  E-mail: rexhep_lushta@hotmail.com

 • Community Development Fund (CDF)

  Address:

  Rr. Sejdi Kryeziu No 16. , Qyteza Pejton, 1000 Prishtinë

  Activities:

  » Social involvement

  » Rural Development

  » Economic Development

  Contact:

  Tel: +377 44 113 751
  E-mail: info@kcdf.org

 • Community Building Mitrovica (CBM)

  Address:

  Rruga: Sheshi Isa Boletini, (ish zona e sigurise) 40000, Mitrovicë

  Activities:

  » Peace Building

  » Education/Training

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +381 (0) 28 530 335
  E-mail: info@cbmitrovica.org

 • Color ART

  Address:

  Mitrovicë

  Activities:

  » Culture

  Contact:

  Tel: +377 44 632 245
  E-mail: neri_877@hotmail.com c- art2014@outlook.com & c-art2014@outlook.com

 • Civil Rights Program Kosovo - CRPK

  Address:

  Rruga \"Radovan Zogovic\" Nr. 10, Prishtine

  Activities:

  » Legal Assistance

  » Human Rights

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: 038 243 610; 044 161 753
  E-mail: crp@crpkosovo.org; naim@crpkosovo.org

 • Childproof Cipof

  Address:

  Klinë

  Activities:

  » Education/Training

  » Children Rights

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 313 880
  E-mail: info.cipof@gmail.com

 • Centre for Political Courage - CPC

  Address:

  Rr. Nena Tereze H 59 A/1 Nr. 21 Prishtine

  Activities:

  » Human Rights

  » Gender equality

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +386 (0) 49 100 350
  E-mail: info@cpc-ks.org

 • Caritas Kosova

  Address:

  Sheshi Imzot Nike Prela, Kisha Katolike, 70 000 Ferizaj

  Activities:

  » Social involvement

  » Economic Development

  » Humanitarian aid

  » Health care

  Contact:

  Tel: +381 (0) 290 328 110; +381 (0) 290 396 588
  E-mail: info@caritaskosova.org, valentina.tunic@caritaskosova.org

 • Bosnjacki Savjet Kosova (BSK)

  Address:

  Rruga Jonit Nr. 6 - 20000, Prizren

  Activities:

  » Development of NGOs

  » Minority Rights

  » Human Rights

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 316 963
  E-mail: bsk_ks@hotmail.com

 • Balkan Sunflowers in Kosova

  Address:

  Pallati rinisë kulturës dhe sportit, Nr.114, Prishtinë

  Activities:

  » Youth

  » Education/Training

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 418 562
  E-mail: office@balkansunflowers.org

 • Asociacioni i Ndërmarrësve të Rinj të Kosovës

  Address:

  Dardania SU 1/3 A, Prishtinë

  Activities:

  » Education/Training

  » Economic Development

  » Business support

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 676 003
  E-mail: info@smart-idea.eu; venerafusha@smart-idea.eu

 • APN Gjilan

  Address:

  Rr. "E Ferizajit" pn, 60000, Gjilan

  Activities:

  » Peace Building

  » Education/Training

  » Citizen’s participation

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: +377 (0) 44 211 895
  E-mail: nexhatismajli@yahoo.com; anp_kos@yahoo.com

 • Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike (ATTA)

  Address:

  Rruga Qazim Berisha, Nr. 43 – 20000, Prizren

  Activities:

  » European Integrations

  » Education/Training

  » Cultural Heritage

  Contact:

  Tel: +381 (0) 29 233 959
  E-mail: info@atta-ks.org

 • 7 Arte

  Address:

  Rruga: Sheshi Mehe Uka, kati VI, Mitrovicë

  Activities:

  » Youth

  » Environment

  » Culture

  » Cultural Heritage

  Contact:

  Tel: +386 (0) 49 211 771
  E-mail: shtatearte@yahoo.com

 • Initiative for Kosova Community

  Address:

  Gjon Serreçi p.n. 70000 Ferizaj

  Activities:

  » Peace Building

  Contact:

  Tel: +381 (0) 38 742 190
  E-mail: main@ngoikc.org

 • Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike (ATTA)

  Address:

  Rruga Qazim Berisha, Nr. 43 – 20000, Prizren

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Environment

  » Education/Training

  Contact:

  Tel: 044/32123
  E-mail: hnrk_2013@yahoo.com; sadberebicku@yahoo.com

 • Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike (ATTA)

  Address:

  Rruga Qazim Berisha, Nr. 43 – 20000, Prizren

  Activities:

  » Research and Analysis

  » Minority Rights

  » Democratization

  » Advocacy and Lobbying

  Contact:

  Tel: 044/32123
  E-mail: info@d4d-ks.org

 • Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike (ATTA)

  Address:

  Rruga Qazim Berisha, Nr. 43 – 20000, Prizren

  Activities:

  » Youth

  » Education/Training

  Contact:

  Tel: 044/32123
  E-mail: rbatusha@kopfund.org