• "Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit" Mitrovica - Veri

  Shkarko
 • "Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit" Gjilan

  Shkarko
 • "Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit" Prishtina

  Shkarko
 • "Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit" Prizreni

  Shkarko
 • "Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit" Mitrovica

  Shkarko
 • "Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit" Peja

  Shkarko
 • "Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit" Ferizaji

  Shkarko
 • Një vit monitorim për më shumë transparencë

  Shkarko