• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 24 Maj 2023

  Diskutim informues me Agjencinë për Informim dhe Privatësi në regjionin e Prizrenit

  Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Prizrenit. Lexo më shumë

 • 22 Maj 2023

  Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me partnerë nga Komuna e Mitrovicës, organizoi punëtorinë dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës. Lexo më shumë

 • 17 Maj 2023

  Takim me përfaqësuesit e Komunës së Fushë Kosovës

  Platforma Civikos takuan përfaqësuesit e Komunës të Fushë Kosovës, një nga gjashtë komunat target të projektit, për të diskutuar aktivitetet tona që kanë qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje lokale. Lexo më shumë

 • 15 Maj 2023

  Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Klinës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Klinës, OJQ / NGO Zana, organizoi punëtorinë dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Klinës. Lexo më shumë

Diskutim informues me Agjencinë për Informim dhe Privatësi në regjionin e Prizrenit

Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Prizrenit. Lexo më shumë

 • 24 Maj 2023

  Diskutim informues me Agjencinë për Informim dhe Privatësi në regjionin e Prizrenit

  Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Prizrenit. Lexo më shumë

 • 22 Maj 2023

  Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me partnerë nga Komuna e Mitrovicës, organizoi punëtorinë dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës. Lexo më shumë

 • 17 Maj 2023

  Takim me përfaqësuesit e Komunës së Fushë Kosovës

  Platforma Civikos takuan përfaqësuesit e Komunës të Fushë Kosovës, një nga gjashtë komunat target të projektit, për të diskutuar aktivitetet tona që kanë qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje lokale. Lexo më shumë

 • 15 Maj 2023

  Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Klinës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Klinës, OJQ / NGO Zana, organizoi punëtorinë dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Klinës. Lexo më shumë

 • 08 Maj 2023

  Diskutim informues me Agjencinë për Informim dhe Privatësi në regjionin e Mitrovicës

  Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Mitrovicës. Lexo më shumë

 • 08 Maj 2023

  Punëtoria dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Gjakovës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me partnerë nga Komuna e Gjakovës, organizoi punëtorinë dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Gjakovës. Lexo më shumë

 • 05 Maj 2023

  Promovimi i Kosovo Funding Portal

  Platforma Civikos u takua me Znj. Elizabeth Gowing - Këshilltare e Kryeministrit për Çështjet e Komuniteteve, si dhe Manuela Petrovic - Asistente në Zyrën e Kryeministrit për Çështje të Komuniteteve. Lexo më shumë

 • 04 Maj 2023

  Punëtoria e Grupit tematik për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore për financimin publik të OSHC-ve

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e Grupit tematik për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore për financimin publik të OSHC-ve. Lexo më shumë

 • 03 Maj 2023

  Punëtoria e grupit tematik për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e Grupit tematik për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik. Lexo më shumë