Publikohet "Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit" në Ferizaj

Kjo seri e punëtorive është mbajtur në kuadër të projektit të #USAID Komunat Transparente Efektive dhe Llogaridhënëse.

Si rezultat, gjashtë organizata kanë punuar së bashku në përpilimin e raportit të monitorimit mbi aktivitetin e prokurimit, gjegjësisht të kontratës së prokurimit mbi “Ndërtimin e sallës së edukatës fizike në fshatin Gaçkë - faza e dytë”. Raporti është përpiliuar nga: Iniciativa Për ProgresCedf KosovoLeadership Development Association Albania, Kosovo & Presevo dhe Organizata për mbrojtjen e mjedisit Gjethi fasilitator Albulena Nrecaj.

Raportin e plotë mund ta gjeni këtu: https://drive.google.com/file/d/1RlBZHPoGJUC9yuRHQTmfhe52l9wDjNoU/view?fbclid=IwAR3GZmPnDBbf3oVZ6YH51c1S_rS2cuHKqR7Y2Huea2JP16GK15anyRztY-o

<< Kthehu mbrapa