Takim me përfaqësues të Komunës së Mitrovicës

Platforma Civikos ka filluar fazën e dytë të bashkëpunimit me komunat në kuadër të projektit të mbështetur nga National Endowment for Democracy. Sot u takuam me përfaqësues të Komunës së Mitrovicës, një nga gjashtë komunat target të projektit, për të diskutuar aktivitet tona që kanë qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje lokale. << Kthehu mbrapa