Takim me përfaqësuesit e Komunës së Fushë Kosovës

Platforma Civikos takuan përfaqësuesit e Komunës të Fushë Kosovës, një nga gjashtë komunat target të projektit, për të diskutuar aktivitetet tona që kanë qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje lokale. Ky projekt mbështetet nga National Endowment for Democracy. << Kthehu mbrapa