• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 24 Maj 2023

  Diskutim informues me Agjencinë për Informim dhe Privatësi në regjionin e Prizrenit

  Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Prizrenit. Lexo më shumë

 • 22 Maj 2023

  Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me partnerë nga Komuna e Mitrovicës, organizoi punëtorinë dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës. Lexo më shumë

 • 17 Maj 2023

  Takim me përfaqësuesit e Komunës së Fushë Kosovës

  Platforma Civikos takuan përfaqësuesit e Komunës të Fushë Kosovës, një nga gjashtë komunat target të projektit, për të diskutuar aktivitetet tona që kanë qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje lokale. Lexo më shumë

 • 15 Maj 2023

  Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Klinës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Klinës, OJQ / NGO Zana, organizoi punëtorinë dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Klinës. Lexo më shumë

Diskutim informues me Agjencinë për Informim dhe Privatësi në regjionin e Prizrenit

Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Prizrenit. Lexo më shumë

 • 20 Qershor 2022

  Platforma Civikos organizoi takim me organizatat lokale të shoqërisë civile të rajonit të Prizrenit

  Në këtë takim u diskutua rreth rolit të shoqërisë civile në procesin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023 Lexo më shumë

 • 17 Qershor 2022

  Platforma Civikos organizoi takim me organizatat lokale të shoqërisë civile të rajonit të Gjakovës

  Në këtë takim u diskutua rreth rolit të shoqërisë civile në procesin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, Lexo më shumë

 • 16 Qershor 2022

  Diskutim me ekspertët mbi praktikat e mira të kontraktimit të shërbimeve për OSHC-të

  Platforma CiviKos organizoi diskutimin e ekspertëve mbi praktikat e mira të kontraktimit të shërbimeve për OSHC-të (Praktikat Rajonale dhe të Bashkimit Evropian). Lexo më shumë

 • 15 Qershor 2022

  Platforma CiviKos organizoi takim me organizatat lokale të shoqërisë civile të rajonit të Pejës

  Në këtë takim u diskutua rreth rolit të shoqërisë civile në procesin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, Lexo më shumë

 • 10 Qershor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Gjilanit

  Platforma Civikos organizoi takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Gjilanit, ku u diskutua rreth rolit të shoqërisë civile në procesin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023 Lexo më shumë

 • 08 Qershor 2022

  Punëtori me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Prizreni

  Në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Prizrenit, EC Ma Ndryshe, Platforma Civikos përmbylli serinë e punëtorive me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Prizreni. Lexo më shumë

 • 07 Qershor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Prishtinës

  Platforma Civikos organizoi takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Prishtinës, ku u diskutua rreth rolit të shoqërisë civile në procesin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, e në veçanti rolit të Këshillit për... Lexo më shumë

 • 06 Qershor 2022

  Punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Ferizajit

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Ferizajt, Iniciativa për Progres - INPO me 3 dhe 4 qershor, organizoi punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Ferizajit. Lexo më shumë

 • 27 Maj 2022

  Takimi i OJQ-ve në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile me qëllim të koordinimit

  Platforma Civikos po vazhdon me organizimin e takimeve me anëtarët e organizatave të shoqërisë civile në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile me qëllim të koordinimit të tyre rreth avokimit për zbatim të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë... Lexo më shumë