• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 13 Mars 2023

  Seria e punëtorive dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Vushtrrisë

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna E Vushtrrisë, OJQ ACCESS, filloi serinë e punëtorive dy ditore të këtij viti me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Vushtrrisë. Lexo më shumë

 • 02 Mars 2023

  Takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri

  Në kryesimin e Zëvendës Sekretarit të përgjithshëm të Zyres së Kryeministrit - Z. Arben Krasniqi, Drejtores Exekutive të Platforma Civikos - Znj. Donika Emini, si dhe dhe në bashkëpunim me Zyren për Qeverisje të Mirë - z. Habit Hajredini, u mbajt takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri. Lexo më shumë

 • 01 Mars 2023

  OSCE Mission in Kosovo dorëzoj Kosovo Funding Portal tek Platforma Civikos

  OSCE Mission in Kosovo dorëzoj Kosovo Funding Portal në Platforma Civikos, një partner i besueshëm i cili do të vazhdojë të përmirësojë qëndrueshmërinë afatgjatë të platformës dhe të maksimizojë potencialin e tij të plotë. Lexo më shumë

 • 28 Shkurt 2023

  Punëtoria e Grupit tematik për zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve në ofrimin e shërbimeve publike

  Platforma Civikos organizoj punëtorinë e radhës të Grupit tematik për zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve në ofrimin e shërbimeve publike. Lexo më shumë

Seria e punëtorive dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Vushtrrisë

Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna E Vushtrrisë, OJQ ACCESS, filloi serinë e punëtorive dy ditore të këtij viti me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Vushtrrisë. Lexo më shumë

 • 08 Nëntor 2022

  Nënshkruhet vendimi për Themelimin e Ekipeve të Punës të Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Zëvendësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm në Zyrën e Kryeministrit, Arben Krasniqi, si Kryesues dhe znj. Donikë Emini, si bashkë-kryesuese e Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile, sot me 8 nëntor 2022 Lexo më shumë

 • 03 Nëntor 2022

  Punëtoria “Politikat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë”- Ndikimi në punën e OSHC-ve në Kosovë

  Kjo punëtori është udhëhequr nga z. Dren Puka nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), njëherit edhe anëtarë i grupit punues për plotësim ndryshimin e legjislacionit kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë. Lexo më shumë

 • 02 Nëntor 2022

  Takimi i anëtarëve të Këshillit për zbatimin e objektivave të Strategjisë

  Platforma Civikos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë organizuan takim me anëtarët e Këshillit për Bashkëpunim të Shoqërisë Civile me Qeverinë, Lexo më shumë

 • 01 Nëntor 2022

  Trajnimi dy ditorë për grupin e Auditimit Social në Kamenicë

  Platforma Civikos me mbështetjen e projektit Decentralisation and Municipal Support - DEMOS që zbatohet nga Helvetas Swiss Intercooperation ka vazhduar me trajnimin për grupin e Auditimit Social në Kamenicë. Lexo më shumë

 • 31 Tetor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Prishtinës ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Platforma Civikos ka organizuar takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Prishtinës, ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, të përgatitur nga Platforma CiviKos. Lexo më shumë

 • 28 Tetor 2022

  Punëtoria e Grupit tematik për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e radhës të Grupit tematik për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik. Lexo më shumë

 • 27 Tetor 2022

  Punëtoria e Grupit tematik për zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve në ofrimin e shërbimeve publike

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e radhës të Grupit tematik për zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve në ofrimin e shërbimeve publike. Lexo më shumë

 • 26 Tetor 2022

  Punëtoria e radhës të Grupit tematik për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore për financimin publik të OShC-ve

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e radhës të Grupit tematik për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore për financimin publik të OShC-ve. Lexo më shumë

 • 25 Tetor 2022

  Punëtoria e grupit tematik për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikëbërje

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e radhës të Grupit tematik për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikëbërje. Lexo më shumë