• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 24 Maj 2023

  Diskutim informues me Agjencinë për Informim dhe Privatësi në regjionin e Prizrenit

  Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Prizrenit. Lexo më shumë

 • 22 Maj 2023

  Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me partnerë nga Komuna e Mitrovicës, organizoi punëtorinë dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës. Lexo më shumë

 • 17 Maj 2023

  Takim me përfaqësuesit e Komunës së Fushë Kosovës

  Platforma Civikos takuan përfaqësuesit e Komunës të Fushë Kosovës, një nga gjashtë komunat target të projektit, për të diskutuar aktivitetet tona që kanë qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje lokale. Lexo më shumë

 • 15 Maj 2023

  Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Klinës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Klinës, OJQ / NGO Zana, organizoi punëtorinë dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Klinës. Lexo më shumë

Diskutim informues me Agjencinë për Informim dhe Privatësi në regjionin e Prizrenit

Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Prizrenit. Lexo më shumë

 • 16 Shtator 2022

  Takimet me anëtarët e grupeve tematike bazuar në objektivat e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Platforma Civikos po vazhdon me organizimin e takimeve me anëtarët e grupeve tematike të themeluara bazuar në objektivat e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023. Lexo më shumë

 • 09 Shtator 2022

  Ndarja e përvojave dhe rekomandimet për thellimin e bashkëpunimit në mes të IAP dhe shoqërisë civile

  Platforma Civikos organizoi një diskutim të përbashkët me Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) dhe përfaqësues të organizatave lokale dhe Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, për të ndarë përvojat dhe rekomandimet për thellimin e bashkëpunimit në mes të IAP dhe shoqërisë... Lexo më shumë

 • 19 Gusht 2022

  Punëtoria me grupin punues në kuadër të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile - Qeveri.

  Në kuadër të projektit "Zbutja e Ndikimit të Pandemisë COVID-19 tek OShC-të që Ofrojnë Shërbime në Kosovë", Platforma Civikos në partneritet me Zyra për Qeverisje të Mirë organizuan punëtorinë me grupin punues në kuadër të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile - Qeveri. Lexo më shumë

 • 19 Gusht 2022

  Bashkëpunimi me organizatën lokale në Viti për përfshirjen e qytetarëve në dëgjime buxhetore

  Rezultatet nga bashkëpunimi me organizatën lokale në Viti Politeia për përfshirjen e qytetarëve në dëgjime buxhetore. Lexo më shumë

 • 28 Korrik 2022

  Punëtorit mbi rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmmarrëse lokale (infografikë)

  Platforma Civikos ka përfunduar serinë e punëtorive për rritjen e bashkëpunimin në mes të qytetarëve, përfaqësuesëve të këshillave të fshatrave dhe lagjeve, si dhe organizatave lokale për ngritur pjesëmarrjen në proceset e vendimarrjes të komunave të tyre përkatëse. Lexo më shumë

 • 19 Korrik 2022

  Takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  U mbajt takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile.
  Lexo më shumë

 • 13 Korrik 2022

  Punëtoria e dytë e Grupit punues/avokues për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e dytë të Grupit punues/avokues për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje. Lexo më shumë

 • 13 Korrik 2022

  Punëtoria e dytë e Grupit punues/avokues për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e dytë të Grupit punues/avokues për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje. Lexo më shumë

 • 08 Korrik 2022

  Punëtori për të vendosur bazat e rekomandimit të politikave për rregullimin e një sistemi të qëndrueshëm të kontraktimit të shërbimeve në Kosovë

  Në kuadër të projektit "Zbutja e Ndikimit të Pandemisë COVID-19 tek OSHC-të që Ofrojnë Shërbime në Kosovë", Platforma Civikos në partneritet me Zyrën për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit organizuan punëtorinë me Këshillin për Bashkëpunim Shoqëri Civile - Qeveri. Lexo më shumë