• RAPORT PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE PUBLIKE PËR OJQ-TË NË KUADËR TË INSTITUCIONEVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2020

  Shkarko
 • Raporti vjetor PËR KONSULTIMET ME PUBLIKUN NË QEVERINË E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2020

  Shkarko
 • STRATEGJIA QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019–2023

  Shkarko
 • Takimi i parë themelues i keshillit

  Shkarko
 • Kriteret bazë për OSHC-të të cilat bëjnë nominime, kadidatët e nominuar dhe OSHC-të të cilat votojnë

  Shkarko
 • Procesi i përzgjedhjes së përfaqësuesëve të shoqërisë civile në Këshillin për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile

  Shkarko
 • Thirrje për nominime nga OSHC-të për përfaqesues të Shoqërisë Civile në këshillin për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile

  Shkarko
 • Formulari për Nominime për përfaqësues të Shoqërisë Civile

  Shkarko
 • Strategjia Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile

  Shkarko