• STRATEGJIA QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019–2023

  Shkarko
 • Takimi i parë themelues i keshillit

  Shkarko
 • Kriteret bazë për OSHC-të të cilat bëjnë nominime, kadidatët e nominuar dhe OSHC-të të cilat votojnë

  Shkarko
 • Procesi i përzgjedhjes së përfaqësuesëve të shoqërisë civile në Këshillin për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile

  Shkarko
 • Thirrje për nominime nga OSHC-të për përfaqesues të Shoqërisë Civile në këshillin për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile

  Shkarko
 • Formulari për Nominime për përfaqësues të Shoqërisë Civile

  Shkarko
 • Strategjia Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile

  Shkarko
 • Draft termat e references te Keshillitper zbatimin e strategjise qeveritare per bashkepunim me shoqerine civile 2013-2017 per konsultim

  Shkarko
 • Vendimi per aprovimin e Strategjise - mbledhja e 138

  Shkarko