Takim kordinues me Ekipin e Dytë të Këshillit mbi Përmirësimin e Kornizës Institucionale për Financimin e Qëndrueshmërisë së Programeve dhe Projekteve të OSHC-ve në Interes Publik

CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit të Ekipit të Dytë të Këshillit mbi Përmirësimin e Kornizës Institucionale për Financimin e Qëndrueshmërisë së Programeve dhe Projekteve të OSHC-ve në Interes Publik. Në këtë takim është bërë prezantimi dhe miratimi i detyrave dhe obligimeve të ekipit. << Kthehu mbrapa