Takim kordinues për funksionalizimin e Ekipit të Katërt të Këshillit për Rritjen dhe Promovimin e Vullnetarizmit në Programe me Interes Publik

CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit të Ekipit të Katërt të Këshillit për Rritjen dhe Promovimin e Vullnetarizmit në Programe me Interes Publik. Në këtë takim është bërë prezantimi dhe miratimi i detyrave dhe obligimeve të ekipit. << Kthehu mbrapa