• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 03 Shtator 2021

  Konferencë: Roli i Shoqërisë Civile në Promovim dhe Avokim të Drejtave të Njeriut

  Platforma Civikos dhe Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit (Office for Good Governance- office of the Prime Minister in Kosovo), sot kanë mbajtur konferencën e përbashkët: Roli i Shoqërisë Civile në Promovim dhe Avokim të Drejtave të Njeriut. Lexo më shumë

 • 01 Shtator 2021

  Konferencë mbi rolin e shoqërisë civile në promovim dhe avokim të drejtave të njeriut.

  Platforma CiviKos me Zyrën për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit organizojnë konferencën e përbashkët mbi rolin e shoqërisë civile në promovim dhe avokim të drejtave të njeriut. Kjo konferencë shënon përmbylljen e projektit “You cannot be What you cannot see” të mbështetur nga Community Development Fund (CDF) dhe Agjencinë Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim... Lexo më shumë

 • 11 Gusht 2021

  Përmbledhja vizuale e serisë së dytë dhe të fundit të punëtorive në kuadër të të projektit “You cannot be what you cannot see”

  Gjeni këtu përmbledhjen vizuale të serisë se dytë dhe të fundit të punëtorive në kuadër të të projektit “You cannot be what you cannot see”, i mbështetur nga Community Development Fund - CDF dhe dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (#SIDA).
  Lexo më shumë

 • 29 Korrik 2021

  Përfundon seria e dytë e punëtorive me fokus mbi avokimin dhe strategjitë për avokim

  Platforma CiviKos, me mbështetje të Community Development Fund - CDF dhe Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete në kuadër të projektit “You cannot be what you cannot see”, ka përfunduar edhe serinë dytë të punëtorive, këtë herë me fokus mbi avokimin dhe strategjitë për avokim. Punëtoritë janë mbajtur në komunën e #Dragashit, #Klinës dhe #Kamenicës me... Lexo më shumë

 • 03 Shtator 2021

  Konferencë: Roli i Shoqërisë Civile në Promovim dhe Avokim të Drejtave të Njeriut

  Platforma Civikos dhe Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit (Office for Good Governance- office of the Prime Minister in Kosovo), sot kanë mbajtur konferencën e përbashkët: Roli i Shoqërisë Civile në Promovim dhe Avokim të Drejtave të Njeriut. Lexo më shumë

 • 01 Shtator 2021

  Konferencë mbi rolin e shoqërisë civile në promovim dhe avokim të drejtave të njeriut.

  Platforma CiviKos me Zyrën për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit organizojnë konferencën e përbashkët mbi rolin e shoqërisë civile në promovim dhe avokim të drejtave të njeriut. Kjo konferencë shënon përmbylljen e projektit “You cannot be What you cannot see” të... Lexo më shumë

 • 11 Gusht 2021

  Përmbledhja vizuale e serisë së dytë dhe të fundit të punëtorive në kuadër të të projektit “You cannot be what you cannot see”

  Gjeni këtu përmbledhjen vizuale të serisë se dytë dhe të fundit të punëtorive në kuadër të të projektit “You cannot be what you cannot see”, i mbështetur nga Community Development Fund - CDF dhe dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (#SIDA).
  Lexo më shumë

 • 29 Korrik 2021

  Përfundon seria e dytë e punëtorive me fokus mbi avokimin dhe strategjitë për avokim

  Platforma CiviKos, me mbështetje të Community Development Fund - CDF dhe Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete në kuadër të projektit “You cannot be what you cannot see”, ka përfunduar edhe serinë dytë të punëtorive, këtë herë me fokus mbi avokimin dhe... Lexo më shumë

 • 24 Maj 2021

  Punëtoria për të drejtat e njeriut dhe rolin e OJQ-ve në adresim të shkeljeve të drejtave të njeriut

  Platforma CiviKos, me mbështetje të Community Development Fund - CDF dhe Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete në kuadër të projektit “You cannot be what you cannot see”, ka përfunduar serinë e parë të punëtorive për të drejtat e njeriut dhe rolin e OJQ-ve në... Lexo më shumë