• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 24 Maj 2021

  Punëtoria për të drejtat e njeriut dhe rolin e OJQ-ve në adresim të shkeljeve të drejtave të njeriut

  Platforma CiviKos, me mbështetje të Community Development Fund - CDF dhe Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete në kuadër të projektit “You cannot be what you cannot see”, ka përfunduar serinë e parë të punëtorive për të drejtat e njeriut dhe rolin e OJQ-ve në adresim të shkeljeve të drejtave të njeriut. Këto punëtori janë mbajtur në komunën e... Lexo më shumë

 • 24 Maj 2021

  Punëtoria për të drejtat e njeriut dhe rolin e OJQ-ve në adresim të shkeljeve të drejtave të njeriut

  Platforma CiviKos, me mbështetje të Community Development Fund - CDF dhe Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete në kuadër të projektit “You cannot be what you cannot see”, ka përfunduar serinë e parë të punëtorive për të drejtat e njeriut dhe rolin e OJQ-ve në... Lexo më shumë