Mospranim i përgjegjësisë

Kjo uebfaqe është prodhuar me ndihmën e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Përmbajtja e kësaj uebfaqe është përgjegjësi vetëm e CiviKos-it dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret si pasqyrim i pikëpamjeve të Bashkimit Evropian.

 • MATRICA E MONITORIMIT

  Për të vizituar matricën e monitorimit të CiviKos për Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile klikoni tek MATRICA

  Matrica
 • Shpalljet

  24 Nëntor 2016

  Orari i konsultimeve të Zyrës së BE-së në Kosovë me shoqërinë civile në lidhje me ciklin e nënkomitetit të MSA-së 2016/2017

  Shkarko dokumentin Shiko të gjitha »
 • Antarësohu