Projektet

 • 28 Shkurt 2017

  Ndihmë për Platformën CiviKos- Përgatitja e planit të veprimit të Strategjisë së re të Qeverisë

  Ky projekt u financua nga TACSO. Lexo më shumë

 • 05 Mars 2015

  Duke punuar se bashku - faza I

  Platforma CiviKos ka implementuar projektin "Duke punuar së bashku. Drejt një marrëdhënie pune produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve... Lexo më shumë

 • 13 Nëntor 2014

  Duke punuar së bashku - faza II

  Drejt një marrëdhënie pune produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë – Faza e dytë
  Kohëzgjatja: Nëntor 2014 – nëntor... Lexo më shumë