• Hartëzimi i Shoqatave të Shoqërisë Civile në Kosovë

  Shkarko
 • Agjencia për Informim dhe Privatësi (Infografika)

  Shkarko
 • RAPORT I MONITORIMIT - ZBATIMI I STRATEGJISË QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019-2023

  Shkarko
 • DOKUMENT I POLITIKAVE LIDHUR ME KONTRAKTIMIN E SHËRBIMEVE NGA OSHC-të

  Shkarko
 • KORNIZA LIGJORE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS LIDHUR ME KONTRAKTIMIN E SHËRBIMEVE NGA OJQ-të

  Shkarko
 • Hartëzimi dhe sfidat e Organizatave të Shoqërisë Civile në ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare në Kosovë

  Shkarko
 • ROLI DHE DETYRAT E GRUPEVE AVOKUESE (Infografikë)

  Shkarko
 • STRATEGJIA QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019-2023 (Infografikë)

  Shkarko
 • Mekanizmat e strategjisë (Infografikë)

  Shkarko