• Çfarë parasheh "STRATEGJIA QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019–2023" për kontraktimin e shërbimeve (Infografikë)

  Shkarko
 • Korniza ligjore për kontraktim të shërbimeve (Infografikë)

  Shkarko
 • Konsultimi Publik me Organizatat anëtare të CiviKos gjatë vitit 2017

  Shkarko
 • Konsultimi Publik me Organizatat anëtare të CiviKos gjatë vitit 2016

  Shkarko
 • RAPORT I MONITORIMIT-ZBATIMI I STRATEGJISË QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE PËR PERIUDHËN 2013-2016

  Shkarko
 • Konsultimi Publik me Organizatat anëtare të CiviKos gjatë vitit 2015

  Shkarko
 • ANALIZË - Pjesëmarrja e OSHC-ve anëtare në Platformën CiviKos në konsultime publike gjatë vitit 2013 – 2014

  Shkarko
 • ANALIZË - Praktikat e mira të bashkëpunimit Shoqëri Civile - Autoritete Publike

  Shkarko
 • ANALIZË - Vullnetarizëm për zhvillim "Zhvillimi i kornizës ligjore për njohjen dhe promovimin e vullnetarizmit në Kosovë"

  Shkarko