• Mekanizmat e strategjisë (Infografikë)

  Shkarko
 • Dokumentet qeveritare të konsultuara gjatë vitit 2020

  Shkarko
 • Të gjeturat e raportit të vendit për Kosovën 2021 me fokus shoqërinë civile (Infografikë)

  Shkarko
 • LLOJET E FINANCIMIT PUBLIK (Infografikë)

  Shkarko
 • ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË KOSOVË ofrojnë shërbime të ndryshme (Infografikë)

  Shkarko
 • Çfarë parasheh "STRATEGJIA QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019–2023" për kontraktimin e shërbimeve (Infografikë)

  Shkarko
 • Korniza ligjore për kontraktim të shërbimeve (Infografikë)

  Shkarko
 • Konsultimi Publik me Organizatat anëtare të CiviKos gjatë vitit 2017

  Shkarko
 • Konsultimi Publik me Organizatat anëtare të CiviKos gjatë vitit 2016

  Shkarko