• RAPORT I MONITORIMIT-ZBATIMI I STRATEGJISË QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE PËR PERIUDHËN 2013-2016

  Shkarko
 • Konsultimi Publik me Organizatat anëtare të CiviKos gjatë vitit 2015

  Shkarko
 • ANALIZË - Pjesëmarrja e OSHC-ve anëtare në Platformën CiviKos në konsultime publike gjatë vitit 2013 – 2014

  Shkarko
 • ANALIZË - Praktikat e mira të bashkëpunimit Shoqëri Civile - Autoritete Publike

  Shkarko
 • ANALIZË - Vullnetarizëm për zhvillim "Zhvillimi i kornizës ligjore për njohjen dhe promovimin e vullnetarizmit në Kosovë"

  Shkarko
 • ANALIZË - Korniza ligjore për çështjet fiskale të OJQ-ve në Kosovë

  Shkarko
 • Shoqëria Civile dhe shërbimet publike

  Shkarko
 • Raporti vjetor i Platformës CiviKos 2014

  Shkarko
 • Raporti i Platformës CiviKos 2012-2013

  Shkarko