• RAPORT PËRMBLEDHËS I AKTIVITETEVE TË PLATFORMËS CIVIKOS PËR VITIN 2016

  Shkarko
 • Raporti vjetor i Platformës Civikos 2015

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit 2015

  Shkarko
 • Raporti vjetor i punës 2014 - CiviKos

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit 2016

  Shkarko
 • Raporti i auditorit 2014 - CiviKos

  Shkarko
 • Raporti vjetor i punës 2014 - CiviKos

  Shkarko
 • Raporti i auditorit 2013 - CiviKos

  Shkarko
 • Raporti vjetor i punës 2012-2013 - CiviKos

  Shkarko
 • MATRICA E MONITORIMIT

  Për të vizituar matricën e monitorimit të CiviKos për Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile klikoni tek MATRICA

  Matrica
 • Antarësohu