• ZGJEDHJA E PËRFAQËSUESVE TË SHOQËRISË CIVILE PËR BORDIN E DREJTORËVE TË LLOGARISË SË SFIDAVE TË MIJËVJEÇARIT KOSOVA

  Shkarko
 • Komuna e Prishtinës - Thirrje për dy përfaqësues të shoqërisë civile si pjesëmarrës të procesit të vlerësimit të granteve dhe subvencioneve për vitin 2023

  Shkarko
 • Shtyhet afati për nominim nga OSHC-të PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË KËSHILLIN PËR DEMOKRACI DHE TË DREJTA TË NJERIUT

  Shkarko
 • KONKURS PËR PRAKTIKANT/E - Shtyhet afati për aplikim

  Shkarko
 • THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHC NË KËSHILLIN PËR DEMOKRACI DHE TË DREJTA TË NJERIUT

  Shkarko
 • KONKURS PËR PRAKTIKANT/E

  Shkarko
 • Thirrje për expert/e

  Shkarko
 • FTESË PËR PJESËMARRJE NË GRUPET TEMATIKE TË PLATFORMA CIVIKOS

  Shkarko
 • Ftesë për bashkëpunim për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, dhe OJQ-ve lokale

  Shkarko