• Ftesë për bashkëpunim për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, dhe OJQ-ve lokale nga komunat/rajonet: Dragash, Lipjan, Shtime, Prizren, Ferizaj dhe Viti

  Shkarko
 • Hapet procesi i votimit për dy (2) anëtarë të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile - Qeveri

  Shkarko
 • Fletëvotimi 2021

  Shkarko
 • TERMS OF REFERENCE FOR EXTERNAL ASSESMENT

  Shkarko
 • Thirrje për dy (2) përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në Kosovë për të nominuar përfaqësuesit e tyre në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Shkarko
 • Konkurs pune - Zyrtar/e të Projekteve

  Shkarko
 • Ftesë për aplikim: Njohja e kompetencave në monitorim të prokurimit publik nga Civikos në kuadër të projektit të USAID Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse

  Shkarko
 • Konkurs pune - Zyrtar/e të Financave

  Shkarko
 • Shtyhet afati - THIRRJE E HAPUR për përzgjedhjen e përfaqësuesit nga OSHC-të në panelin rekrutues të anëtarëve të Ekipit Vendor për Zhvillimin e Marrëveshjes Compact

  Shkarko