• Formulari për Nominime për përfaqësues të shoqërisë civile

    Shkarko
  • PAGESA E ANËTARËSISË NË PLATFORMËN CIVIKOS

    Shkarko
  • Deklaratë e përmbushjes së obligimeve të Kodit Etik për organizatat anëtare të Platformës CiviKos për vitin 2014

    Shkarko