• THIRRJE PËR NOMINIME NGA OSHC-TË PËR PËRFAQËSUES TË SHOQËRISË CIVILE NË KËSHILLIN PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE

  Shkarko
 • Formulari për Nominime për përfaqësues të shoqërisë civile

  Shkarko
 • PAGESA E ANËTARËSISË NË PLATFORMËN CIVIKOS

  Shkarko
 • Deklaratë e përmbushjes së obligimeve të Kodit Etik për organizatat anëtare të Platformës CiviKos për vitin 2014

  Shkarko