• 09 Qershor 2015

  Punëtori mbi zbatimin dhe monitorimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017 dhe Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë 2013-2015

  CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë/Zyrën e Kryeministrit (ZQM/ZK) organizon punëtorinë për praktikat më të mira në... Lexo më shumë

 • 15 Maj 2015

  Thirrje për shprehje të interesit - Përzgjedhja e 5 OJQ-ve të shërbejnë si qendra rajonale të Platformës CiviKos

  Platforma CiviKos (www.civikos.net ) është iniciativë e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, e themeluar për të krijuar dhe avancuar... Lexo më shumë

 • 13 Maj 2015

  THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË GRUPET PUNUESE TË PLATFORMËS CIVIKOS

  Ftohen organizatat anëtare të Platformës CiviKos, të konkurojnë për pjesëmarrje në njërën nga katër grupet punuese të Platformës... Lexo më shumë

 • 08 Maj 2015

  Takimi i rregullt i Ekipeve të punës

  Më 08.05.2015 Platforma CiviKos morri pjesë në takimin e rregullt të koordinatorëve të Ekipeve të punës në kuadër të Këshillit për... Lexo më shumë

 • 22 Prill 2015

  Takimi i Këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013 – 2017

  Me 21.04.2015 u mbajt takimi i rradhës i Këshillit për zbatimin e Strategjisë. Takimin e udhëhoqi z.Fitim Krasniqi, Sekretar i Përgjithshëm në... Lexo më shumë

 • 10 Mars 2015

  Konsultimi përfundimtar rreth dokumenteve të brendshme të Platformës CiviKos

  Tashmë po bëhet një vit që Platforma CiviKos ka filluar hartimin e dokumenteve të brendshme të cilat janë të domosdoshme për ngritjen e... Lexo më shumë

 • 10 Mars 2015

  Takime informuese për mekanizmat përcjellës të strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017

  Vitin e kaluar është miratuar Strategjia Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013 – 2017. Në mënyrë që kjo strategji të jetë... Lexo më shumë

 • 10 Mars 2015

  Takimi i parë i këshillit

  Këshilli për Zbatimin e Strategjisë së Qeverisë për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile mbajti mbledhjen e parë inauguruese 15.10.2014 në... Lexo më shumë

 • 10 Mars 2015

  Konsultime rreth themelimit të grupeve punuese tematike

  Platforma CiviKos organizon takime me OJQ-të anëtare në rajonin e Pejës më 11.11.2014, Gjilan më 12.11.2014, Prizren 13.11.2014, për të... Lexo më shumë