CiviKos učestvuje na sajmu NVO u okviru "Međunarodnog Dana Demokracije"

U okviru raznih aktivnosti organizovanim od strane Skupštine Republike Kosova povodom “Međunarodnog Dana Demokracije”, organizovan je i Sajam za NVO. Ovo je urađeno u saradnji sa Organizacijama Civilnog Društva. Razne Organizacije Civilnog Društva, uključujući CiviKos, učestvuju u ovom sajmu.
Sajam se održava u prostorijama Skupštine Kosova, počevši od 10:00 časova i ostaće otvoren tokom celog dana. Građani Kosova imaće mogućnost da se izbliza upoznaju sa radom NVO koje učestvuju u ovom sajmu.

<< Natrag