Informativni sastanci za prateće mehanizme strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017

Prošle godine je odobrena Strategija Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Da bi ova Strategija bila implementirana, treba obezbediti mehanizme za praćenje sprovođenje ove strategije, odnosno osnivanje Saveta za sprovođenje Strategije vlade, gde su otvorena za diskusiju radna pravila (Referentrni termimi) za funkcionisanje Saveta od 17.06.2014 za javnu konsultaciju od strane Kancelarije za dobro upravljanje / Kancelarije premijera do 9. jula. U sledećim danima biće objavljen i javni poziv za organizacije civilnog društva da bi se prijavili za članstvo u Savetu.  

Da bi se bolje upoznali sa zadacima i radnim pravilima, kao i strukturi i vašoj posvećenosti ovom Savetu, CiviKos Platforma vas poziva da učestvujete u informativnim sastancima koji će biti održani 25.06.2014 u Mitrovici, 26.06.2014 u Uroševcu, 27.06.2014 u Klini, 30.06.2014 u Prizrenu i 03.07.2014 u Prištini. Sastanci su podržani od strane TACSO - kancelarija na Kosovu.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, molimo javite se na info@civikos.net ili pozovite na 038 224 904.

<< Natrag