OTVORENI POZIV - Izbor predstavnika civilnog društva u radnoj grupi za izradu strategije komunikacije u procesu evropskih integracija

Ministarstvo za Evropske Integracije da izradi strategiju komunikacione u procesu evropskih integracija, u skladu sa minimalnim standardima za javne rasprave poziva predstavnike civilnog društva za imenovanje članova da budu deo ove grupe. Predstavnici civilnog društva radne grupe za izradu Strategije komunikacije procesa evropskih integracija će biti nominovani i izabrani od strane organizacija civilnog društva, dok će ceo proces biti organizovan od strane Platforme CiviKos u saradnji sa Ministarstvom za Evropske Integracije (MEI).

Od strane civilnog društva, kao članovi saveta biće izabrani 6-8 članova, u zavisnosti od reprezentacije i da se obezbedi najmanje jedan član za svaku od sledećih oblasti:

1.    Proces evropskih integracija, liberalizacija viznog režima i SSP u celini

2.    Politički kriterijumi (demokratija i vladavina prava, ljudska prava i prava manjina, regionalna i međunarodna saradnja)

3. Ekonomski kriterijumi (makroekonomska stabilnost, razvoj finansijskog sektora, funkcionisanje tržišne ekonomije, konkurencije, itd)

4. Evropski standardi (unutrašnje tržište, sloboda kretanja, javnog servisa, obrazovanja, poljoprivrede, životne sredine, energetike, transporta, statistika, itd) i

5. U komunikaciji navedenih navedenih oblastima.

Za vise informacije kliknite ovde.

<< Natrag