Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Štaviše, u narednom periodu projekat će pokrenuti različite aktivnosti za komunikaciju, razvoju kapaciteta, itd., kako bi se pomoglo civilnom društvu zapadnog Balkana i Turske da se izbori sa novonastalom situacijom. Oni će uključivati: razmenu informacija o dostupnim online instrumentima i organizovanje on-line obuka o tome kako ih OCD mogu da koriste za nastavak aktivnosti, izradu korisnih priručnika i smernica, online implemantacije nekih od planiranih aktivnosti za razvoju kapaciteta, organizovanje dodatnih obuka i razmene o hitnim i kriznim odogovorima i po potrebi olakšati proces konsultacija za pozive iz EU korišćenjem on-line instrumenata. Ovim aktivnostima, projekat ima za cilj da pomogne OCD da izvrše svoje misije i nastave da služe svojim zajednicama, gradjanima, i korisnicima, ljudima u potrebi, ranjivim grupama i drugima, gde se situacija za mnoge nastavlja pogoršavati i njihovo prisustvo je imperativ. Istovremeno želimo da skrenemo pažnju na rad OCD da pomognu zajednicama, ranjivim grupama, beskućnicima, imigrantima i da ovo objave kao i da dokumentuju izazove i poteškoće u ispunjavanju ovih zadataka.

Zbog toga će uskoro biti objavljen poziv za web stranicu projekta. Za dalje informacije o konkretnim aktivnostima pratite našu www.tacso.eu i zvaničnu Facebook stranicu https://www.facebook.com/TACSO3/.

U ovom periodu kontaktirajte nas na naš e-mail welcome@tacso.eu jer naš projektni tim radi od kuće.

<< Natrag