Brojanje glasova za izbor tri predstavnika civilnog društva u Savetu za sprovođenje Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom

Sekretarijat Platforme CiviKos, kao nosilac procesa organizovanja izbora za tri nova predstavnika civilnog društva u savet, i uz prisustvu posmatrača prisutnih 11.03.2016. u kancelariji CiviKos-a, organizovao je prebrojavanje glasova za tri nova predstavnika civilnog društva u savetu.

Da bi proces brojanja bio transparentan, CiviKos je pozvao kao posmatrače predstavnike organizacija civilnog društva, predstavnike medija i udruženja, različitih mreža koje rade na Kosovu, predstavnike Kancelarije Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje, kao i Kancelarije za registraciju NVO na Kosovu. Pozivu za posmatrača je odgovorila Trendelina Drešaj - KP/KDU, Mehmet Musaj iz QKRMT/KRCT i Caleb Waugh iz CPT.

Nakon verifikacije birača prebrojani su svi glasovi, gde je u totalu bilo 30 glasa, od njih svi su bili važeći. Nakon prebrojavanja, odabrana su tra nova članova, koji su imali najveći broj glasova: Feride Rushiti iz QKRMT, Florina Duli-Sefaj iz IKS i Furtuna Sheremeti iz Levizja FOL.

Svi zainteresovani koji žele proveriti dosier glasanja, mogu to uraditi do 18.03.2016, i javiti se na info@civikos.net ili 038 224 904

Broj glasova za sve kadidate možete videti niže:

1.Arton Demhasaj - Organizata Çohu! (12)
2.Besart Hyseni - Horizonti 21 (5)
3.Bojan Teofilović - NGO Centre for Peace and Tolerance (CPT) (4)
4.Feride Rushiti - Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) (14)
5.Florina Dulaj - Sefaj - Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS) (15)
6.Furtuna Sheremeti - Lëvizja FOL (14)
7.Mevlude Murtezi - Childproof - CIPOF (5)
8.Syzane Baja - Solidar Suisse në Kosovë (5)

<< Natrag