CiviKos organizuje kampanju Civilnog Društva povodom obeležavanja Međunarodnog dana demokratije

Povodom međunarodnog dana demokratije Skupština Kosova, uz pomoć Sekretarijata Platforme CiviKos će organizovati sajam 15. septembra 2016. pred Skupštinom Kosova. Broj predstavljenih organizacija koji će prikazati promotivne materijale je ograničen , tako da prioritet će imati organizacije koje se registruju ranije.

Rok za prijavu  je 5. septembra 2016. u 16:00.Sve organizacije članice zainteresovani za učešće na sajmu mogu se prijaviti na ovom linku:

<< Natrag