CiviKos ubrzo sa tematskim radnim grupama

Održan je konsultativni sastanak sa NVO članicama iz Pećkog regiona u stvaranju radnih grupa na osnovu tema, i u okviru ciljeva vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom. Na sastanku je razgovarano o ulozi, mandatu i izboru organizacija u ovim radnim grupama.
Organizacije su se odale da će aktivno učestvovati u radnim grupama i da su spremni da prate sprovođenje vladine strategije. Sa druge strane, Sekretarijat Platforme CiviKosa je takođe istakao značaj aktiviranja svojih organizacija u ovim mehanizmima, i da je dostupan da podrži ove grupe u koordinaciji, olakšicama i učešćem.
Nakon stvaranja Saveta za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom 2013-2017, koji je osnovan 15 oktobra 2014, kao i radnih grupa koje će omogućiti sprovođenje strategije, ovi sastanci imaju u cilju diskusije oko zadnjih dešavanja oko sprovođenje Vladine Strategije i osnivanja radnih grupa.
Platforma CiviKos će stvoriti, kao što je predviđeno takođe i sa pravilnikom koji je odobren na zadnjem sastanku Skupštine članova održanom aprila ove godine, tematske radne grupe. Poslovnik o radu Platforme CiviKos i Vladinu Strategiju možete naći na veb stranici CiviKosa. www.civikos.net. Ova serija konsultacija sa organizacijama članica je podržana od strane Fondacije Friedrich Ebert Stiftung kancelarija u Prištini.

<< Natrag