Finansijska podrška za organizacije civilnog društva

U okviru priprema za izradu okvira strategije saradnje između civilnog društva i javnih vlasti na Kosovu, 24. marta 2011. godine, održan je prvi sastanak radne grupe “Finansijska podrška za organizacije civilnog društva”.
Zaključci koji su izašli nakon diskusija učesnika sastanka mogu se sažeti u narednim tačkama:
•    Nedostatak standardizovanih oblika distribucije državnih sredstava za civilno društvo dozvoljava mali broj organizacija i uglavnom su to identične organizacije koje imaju koristi od ovih sredstava;
•    Da bi se distribuciju sredstava radila u zavisnosti od potreba i prioriteta zajednice, veoma je važno da se stvori mehanizam za prikupljanje javnih sredstava;
•    Iskustva zemalja u regionu ukazuju da izgradnja mehanizma saradnje između civilnog društva i javnih organa nije bila laka i da je trajala dugo.
Na kraju sastanka, podelili su zadatke i odgovornosti za svaku organizaciju prisutnu na sastanku:
•    SOS Selo za Decu i Down Syndrome Kosova – treba uraditi kratku analizu na osnovu iskustva zemalja iz regiona u stvaranju javnih sredstava i njihovom upravljanju;
•    Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) treba uraditi analizu najboljih oblika raspodele javnih sredstava organizacijama civilnog društva.
Prisutni na sastanku su bili predstavnici pet (5) organizacija civilnog društva.

<< Natrag