Gđa. Valdete Idrizi se imenuje Izvršni Direktor Platforme CiviKos

Na osnovu zakonskim ovlašćenja, Odbor Platforme CiviKos, na sastanku održanom 22. decembra 2011. godine doneo odluku o imenovanju dugogodišnjeg aktiviste civilnog društva gospođe Valdete Idrizi u funkciji Izvršnog Direktora Platforme CiviKosa.

Gđa. Idrizi je počela izvršavanje funkcije izvršnog direktora od 16. januara 2012 godine i odsad pa na dalje u potpunosti će predstavljati Platformu CiviKos, kao u odnosu sa članove tako i sa drugim spoljnim stranama.

<< Natrag