Gđu. Donika Emini imenovana je za Izvršnog Direktora Platforme CiviKos

Imamo izuzetnu čast da vas obavestimo da je Upravni Odbor Platforme CiviKos imenovao gđu. Donika
Emini - izvršnom direktorkom Platforme CiviKos.
Gđa. Emini je kandidat za doktoraturu pri Universitetu Westminster u Londonu, dok studije za Master je
završila na Universitetu u Erfurtu – Willy Brandt škola za javne politike, sa specijalizacijom u javnom
upravljanju u neprofitnom sektoru i međunarodnim odnosima.
Gđa. Emini ima više od deset godina iskustva u sektoru civilnog društva. Od 2013. do 2019. godine radila
je kao istraživač u Kosovskom centru za sigurnosne studije (KCSS), kao i istraživač u Institutu Evropske
unije za sigurnosne studije (EUISS) u Parizu, Sekretarijatu Transparency International u Berlinu, Institut
za balkansku politiku (IPOL), kao i Konzulatu Republike Kosovo u Njujorku.
Ona je deo ekspertske grupe platforme BiEPAG (Balkan u Evropi Grupa za politička zagovaranja), kao i
ekspert u platformu SEEThink koja pokriva Berlinski proces za Zapadni Balkan. Gđa. Emini je aktivno
pokrivala oblast procesa integracije zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao i regionalnu saradnju na
Zapadnom Balkanu, proces dijaloga između Kosova i Srbije i Berlinski proces.
Gđu. Emini možete kontaktirati preko maila na donika.emini@civikos.net ili donikaemini@gmail.com.

<< Natrag