Gnjilanski region takođe spreman da bude aktivan u radnim grupama

U nizu konsultacija sa članicama i svih regiona Kosova, Platforma CiviKos je održala konsultativni sastanak u Gnjilanu, sa organizacijama iz Gnjilansko regiona, oko stvaranja radnih grupa za određene teme na osnovu ciljeva vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom 2013-2017, predviđenim i sa pravilnikom rada za CiviKos. Sastanak je održan u Restoranu Bujana, Gnjilane.
Organizacije su izrazili spremnost da bude aktivne u radnim grupama i spremni su da prate sprovođenje vladine strategije. Sa druge strane, Sekretarijat Platforme CiviKosa je takođe istakao značaj aktiviranja svojih organizacija u ovim mehanizmima, i da je dostupan da podrži ove grupe u koordinaciji, olakšicama i učešćem.
Nakon stvaranja Saveta za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom 2013-2017, koji je osnovan 15 oktobra 2014, kao i radnih grupa koje će omogućiti sprovođenje strategije, ovi sastanci imaju u cilju diskusije oko zadnjih dešavanja oko sprovođenje Vladine Strategije i osnivanja radnih grupa.
Platforma CiviKos će stvoriti, kao što je predviđeno takođe i sa pravilnikom koji je odobren na zadnjem sastanku Skupštine članova održanom aprila ove godine. Poslovnik o radu Platforme CiviKos i Vladinu Strategiju možete naći na veb stranici CiviKosa. www.civikos.net.
Ova serija konsultacija sa organizacijama članica je podržana od strane Fondacije Friedrich Ebert Stiftung kancelarija u Prištini.

<< Natrag