Informativna Sesija za Radne Grupe Saveta za Nadgledanje Vladine Strategije za saradnju sa Civilnim Društvom

Sekretarijat Platforme CiviKos u saradnji sa partner organizacijom CNVOS i Kancelarijom za Dobro Upravljanje/Ured Premijera organizovali su jednodnevnu radionicu 04.03.2015 u Hotelu Sirius.

Cilj informativne sesije je bio u identifikaciji potencijalnih potreba Radnih Grupa Saveta sa spoljnu podršku. Drugi element je bio razmena iskustava iz Slovenije i rejona Zapadnog Balkana (Slovenija, Hrvatska i Crna Gora) ponuđen od strane CNVOS mreže, kao i izgradnja zajedničkog razumevanja oko zadataka iz radnog plana saveta za 2015 godinu.

U sastanku su bili prisutni članovi radnih grupa iz Civilnog Društva i Vlade. Što više, osim dobrih primera koji će biti primenjivani i smislu aktivnosti, članovi Radnih Grupa Saveta su sproveli zajednički rad u četiri radne grupe tokom ove sesije, osnovani za svaki od strateških ciljeva  Vladine Strategije za saradnju sa Civilnim Društvom.

<< Natrag