Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Prištine

Sledeći informativni sastanak je bio sa Prištinskim regionom. Sastanak je održan u kancelarijama KCSF, u četvrtak, 03.07.2014. Nakon otvaranje sastanka i predstavljanja dnevnog reda, gđa. Valdete Idrizi, direktorica Platforme CiviKos je poćela sa predstavljanjem nacrta projektnog zadatka (nacrta pravila) i informisala je prisutne o zadacima, obavezama Saveta za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom. Nakon toga nastavljeno je sa dnevnim redom gde je objašnjena uloga radnih grupa na osnovu Strateških Ciljeva.
Tokom diskusija fokus je bio na izboru saveta i njegovoj funkciji. Slično kao i u ostalim sastancima razgovarano je i o regionalnim centrima i mogućim aktivnostima regionalnih centara Platforme CiviKosa
Sastanak je podržan od TACSO – Kancelarija na Kosovu.

 

<< Natrag