Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Uroševca

U nizu informativnih sastanaka, sledeći je organizovan u Pećkom region. Sastanak je održan u sali za konferencije NVO Zana u Klini 27.06.2014. Sastanak je započela gđa. Valdete Idrizi, direktorica Platforme CiviKos. Nakon predstavljanja dnevnog reda, ona je poćela sa predstavljanjem nacrta projektnog zadatka (nacrta pravila) i informisala je prisutne o zadacima, obavezama Saveta za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom. Nakon toga nastavljeno je sa dnevnim redom gde je objašnjena uloga radnih grupa na osnovu Strateških Ciljeva.
Pošto je na sastanku bilo NVO članica i nečlanica, tokom diskusije bilo je pitanja i o funkciji Platforme CiviKosa i kriterijuma za učlanjivanje u Platformi CiviKos. Tokom diskusija fokus je bio na izboru saveta i njegovoj funkciji. Slično kao i u ostalim sastancima razgovarano je i o regionalnim centrima i mogućim aktivnostima regionalnih centara Platforme CiviKosa.
Sastanak je podržan od TACSO – Kancelarija na Kosovu.

<< Natrag