Izbor predstavnika OCD u Saveta za Sprovođenje Vladine Strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017

Platforma CiviKos, nakon zatvaranja procesa glasanja za predstavnike Saveta za Strategiju Vlade o saradnji sa civilnim društvom, organizovala je brojanje glasova u prisustvu posmatrača u prostorijama Platforme CiviKos. Da bi proces brojanja bio što je moguće transparentniji, Platforma CiviKos je pozvala kao posmatrače predstavnike organizacija civilnog društva, medije, udruženja i različite mreže koje rade na Kosovu i predstavnike iz Ureda Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje, kao i Kancelarije za registraciju NVO na Kosovu.

Osim sekretarijata Platforme CiviKosa, u smislu posmatrača tokom brojanja glasova bili su prisutni: Dren Puka- Kosovska Fondacija za Civilno Društvo, Artan Stavileci- GLPS, Sihana Bejtullahu- Fondacija Together Kosova kao i Trendeline Dreshaj- Ured Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje.
Nakon verifikacije glasačke liste, prebrojani su svi glasovi, od kojih su svi bili važeći. U totalu je bilo 42 organizacije koje su glasale.

Nakon prebrojavanja 5 kandidata je imalo isti broj glasova. Zasnivajući se na Poslovniku o Radu Platforme CiviKos, kao i na osnovu instrukcija za proces glasanja, članovi sa jednakim brojem glasova će biti izabrani žrebom. Nakon žrebanja, jedan od posmatrača je izvukao ime kandidata koji je na poslednjoj listi bio pod rednim brojem 14.
Za sve koji su zainteresovani za proces prebrojavanja ili žele da pogledaju glasačke listiće, mogu to da urade do srede, 24 septembra, u sekretarijatu Platforme CiviKos.
Rangiranje članova saveta na osnovu glasova:
1 Taulant Hoxha, Kosovska Fondacija za Civilno Društvo KCSF (22)
2 Driton Selmanaj, KDI (21)
3 Albert Krasniqi, KIPRED (19)
4 Aferdita Syla, CBM (18)
5 Besnik Salihu, Agro-Vet Development (15)
6 Shpend Emini, Demokratija za Razvoj D4D (15)
7 Bujar Kadriu, Udruženje Slepih Kosova (14)
8 Mirlinda Kusari - Purrini, Udruženje Žena Preduzetnika "SHE-ERA" (14)
9 Fidan Kalaja, Pokret (Lëvizja) FOL (13)
10 Hilmi Jashari, Civil Rights Program-Kosovo (13)
11 Luljeta Demolli, Kosovski Centra za Studije Polova (13)
12 Shukrije Gashi, Partners Center for Conflict Management (13)
13 Veton Mujaj, Syri i Vizionit (13)
14 Naime Sherifi, Centar za Zaštitu Žena i Dece – ĆMGF (12)

<< Natrag