Konsultativni sastanak u Đakovu

Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala sledeći konsultativni sastanak u Đakovu. Sastanak je održan 31.10.2013. u Restoranu Qarshia e Jupave u Đakovu. Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva regiona Đakova, Peći i Kline. Na ovom sastanku se razgovaralo o internim dokumentima Platforme CIVIKOS. Kao: Statut, Kodeks ponašanja, Pravilnik o sprovođenju rada Platforme CiviKosa.

Platforma CiviKos će nastaviti konsultativne sastanke u svim regionima na Kosovu pre nego što se ovi dokumenti usvoje i stupe na snazi u skupštini članova, koji se očekuje da će se održati u decembru ove godine.

<< Natrag