Konsultativni sastanak u Gnjilanu

Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala sledeći konsultativni sastanak u Gnjilanu. Sastanak je održan 29.10.2013 u Restoranu Bujana u Gnjilanu. Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva regiona Gnjilana, Uroševca i Vitine. Na ovom sastanku se razgovaralo o internim dokumentima Platforme CiviKos. Kao: Statut, Kodeks ponašanja, Pravilnik o sprovođenju rada Platforme CiviKosa.
Platforma CiviKos će nastaviti konsultativne sastanke u svim regionima na Kosovu pre nego što se ovi dokumenti usvoje i stupe na snazi u skupštini članova, koji se očekuje da će se održati u decembru ove godine.

<< Natrag