Konsultativni sastanak u Prištini

Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala zadnji konsultativni sastanak u Prištini. Sastanak je održan 14.11.2013 u Centru za Konferencije Orion u Prištini. Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva regiona Prištine. Na ovom sastanku se razgovaralo o internim dokumentima Platforme CIVIKOS. Kao: Statut, Kodeks ponašanja, Pravilnik o sprovođenju rada Platforme CiviKosa.
Ovi dokumenti će biti usvojeni i stupiće na snazi u skupštini članova, koji se očekuje da će se održati u januara 2014 godine.

<< Natrag