Otvara se glasanje za članove saveta 2019

KDU u saradnji sa CIVIKOS-om otvara proces glasanja za članove Saveta za Sprovođenje Vladine Strategije za Saradnju sa civilnim društvom.

 

Glasanje je otvoreno od 23.05.2019 do 30.05.2019, do 17:00 časova.

 

Biografije nominiranih osoba, i informacije oko organizacija koje su nominirale, možete naći http://www.civikos.net/sr/%C4%8Dlanove-saveta-2019/page/1

 

Obrazac za glasanje možete skinuti http://www.civikos.net/repository/docs/Fletevotimi_2019_Final_598046.pdf

 

PROCES GLASANJA

Sve OCD registrovane na Kosovu mogu glasati za njihovog željenog kandidata sa liste kandidata uključenih u glasačkom listiću.

 

VI MOŽETE GLASATI ZA MAKSIMALNO 2 KANDIDATA IZ GLASAČKOG LISTIĆA (minimalno 1 kandidat).

Glasački listići sa više od 2 kandidata biće proglašeni nevažeći.

 

NAČIN GLASANJA

Glasač može glasati:

· Preko emaila,- info@civikos.net

· Redovnom poštom (Adresa: CiviKos- Ulica Bedri Pejani 7/A 10000 Priština)

· Sa ličnom dostavom u kancelariji CiviKosa (u glasačku kutiju)

 

U slučaju glasanja preko emaila ili redovnom poštom, organizacija koja glasa mora poslati ispunjeni glasački listić i kopiju certifikata registracije NVO.

 

U slučaju glasanja u kancelarijama CiviKosa, organizacija mora priložiti kopiju certifikata registracije NVO i da ubace svoj ispunjeni glasački listić u kutiji za glasanja u kancelariji CiviKosa.

 

Od organizacija koje glasaju u kancelariji tražiće se i informacije oko ovlašćenog lica organizacije i njegovi detalji.

 

Anonimno glasanje može se uraditi samo glasanjem u kancelarijama CiviKosa.

 

Postupak glasanja će biti organizovan i upravljan od strane komisije u sastavu osoblja Sekretarijata Platforme CiviKosa, koji se određuju od strane Izvršnog Direktora. Nakon završetka roka za glasanje, komisija Sekretarijata Platforme će prebrojati glasačke listiće.

 

11 kandidata koji budu dobili najveći broj glasova biće imenovani za članove Saveta.

Ako više od dva (2) kandidata budu dobili isti broj glasova, mesto predstavnika OCD u Savetu će se odrediti žrebom među njima.

 

BROJANJE GLASOVA

Da bi nadgledali postupak glasanja, Platforma CiviKos će pozvati u smislu posmatrača sve OCD koje imaju nominiranja, aktivne mreže civilnog društva, predstavnike Odseka za Registraciju NVO i predstavnike KDU/UP.

TRANSPARENTNOST

CiviKos će objaviti listu svih organizacija koje budu glasale.

<< Natrag