Otvara se proces glasanja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RYCO)

 

Otvara se proces glasanja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RYCO). Posle  završetka postupka nominiranja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RICO), komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva kulture, omladine i sporta, bivšeg  predstavnika u Upravnom Savetu RKSM-a g. Arianit Jashari i predstavnika Sekretarijata CiviKos pregledali su sve aplikacije i sastavili listu kandidata koji ispunjavaju kriterijume za ulazak u proces glasanja.

Kandidati za člana saveta u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM (RYCO), (po abecednom redu) su:

  • Edis Prapashtica - Initiative for Community Kosovo
  • Argjend Reqica - Jeta Rinore (Život mladih)
  • Rina Kadiri* - BLINK
  • Sherife Shabani - Lets do it
  • Uvejs Hyseni – Toka (Zemlja)

*( zbog ličnih razloga kandidat Rina Kadiri povukla svoju kandidaturu!)

 

Proces Glasanja


Glasanje će biti otvoreno od dana 10.08.2020 do 14.08.2020 u 24:00 sati.

Sve NVO-i  registrovane na Kosovu mogu glasati za svog željenog kandidata u roku od 5 dana od otvaranja procesa glasanja: Svaka organizacija može glasati za 1 kandidata sa liste kandidata uvršteni  u glasački listić.

Nevladine organizacije mogu glasati samo za jednog kandidata, po principu ’ jedna organizacija - jedan glas’.

Upozoravamo vas da će se, u slučaju višestrukog glasanja od iste organizacije, njeni glasovi smatrati nevažećim. Takođe, glasanje organizacije koja nije dostavila navedenu dokumentaciju ili je prekršila rok za glasanje, smatraće se nevažećim.


Dokumenti koji se šalju zajedno sa glasačkim listićem u e-mailu;  info@civikos.net ili u zapečaćenoj koverti putem pošte  na adresi: Ul. Bedri Pejani 7/A 10000 Priština, su:


1. Glasački listić, u kojem zaokružite redni broj kandidata za koga glasate;
2. Certifikat o registraciji NVO-a
3. Izjava koju je potpisao i stavio pečat direktor NVO-a, kao ovlašćenje za glasanje u ime NVO-a


Glasački listić možete preuzeti ovde.

Da bi nadgledao proces prebrojavanja glasova, CiviKos platforma će  kao posmatrače pozvati sve nominovane OCD,-e  aktivne mreže civilnog društva, predstavnike Departmenta za registraciju NVO-a i predstavnike MKOS-a.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim postupkom selekcije molimo  kontaktirajte Platformu CiviKos putem e-maila info@civikos.net ili broja telefona 038 224 904.

 

<< Natrag