Platforma CiviKos je održala godišnju skupštinu

Nakon kontinuiranog posvećenosti jačanju Platforme CiviKos, kao most povezivanja sektora civilnog društva i Vlade, Platforma CiviKos je održala godišnju skupštinu 4. aprila 2014 u  "Sheshi 21\" u Prištini, u kojem je prisustvovalo 75 članova , 68 organizacija članica sa pravom glasa.

Skupštinu je otvorio predsedavajući Odbora, z.Taulant Hoxha. Nakon što je prikazao rad Odbora u zadnjem mandatu, reč je imala izvršna direktorica Platforme CiviKos, koja je izvestila o radu i aktivnostima Platforme CiviKos tokom 2012 do 2013 godine. Ona je takođe predstavila plan rada za Platformu CiviKos za 2014. godinu. 

Sa preko 130 organizacija članica, od kojih je većina bila zastupljena u Skupštini, CiviKos Platforma je  odobrila statusne promene i internih dokumenata koji regulišu to.

Na ovom sastanku skupštine Platforme CiviKos glasalo se i odobrile su se u celini novi dokumenti koji su predhodno bili u konsultaciji za clanovima od prošle godine: Pravilnik Rada (uključujući mehanizme za selekciju i reprezentacije ) i Etički Kod.

Takođe, članovi su izabrali nove članove odbora Platforme CiviKos , koji će raditi na jačanju zastupljenost interesa organizacija civilnog društva u odnosu na strukturiranu saradnju sa institucijama Republike Kosova . Novi članovi Upravnog odbora Platforme CiviKos su: Taulant Hoxha (KCSF), Sihana Mehmeti (KFOS), Driton Selmanaj (KDI), Feride Rushiti (QKRMT), Petrit Tahiri (KEC), Bujar Kadriu (Shoqata e të Verbërve të Republikës së Kosovës), Hajrulla Çeku (Ec ma ndryshe), Petrit Zogaj (Lëviza FOL) i Hilmi Jashari (CRP Kosovë)

<< Natrag