Platforma CiviKos priprema strateški plan 2014 – 2017

Sekretariat Platforme CiviKos, zajednično sa članovima svog Upravnog odbora, je održala dvo-dnevnu radionicu za "Stratešku orientaciju Platforme CiviKos za buduće tri godine". Ova dinamična radionica održala se tokom 6 i 7 decembra u Istoku, i podržana je od strane projekta tehničke asistancije TACSO na Kosovu. Veoma skoro finalni dokumenat biće poslan svim svojim članovima za diskusiju a potom i za odobrenje.

<< Natrag