Priručnik za rad OCD i preventivne mere za COVID-19

Poslednji događaji koji se vezuju sa širenjem virusa COVID-19/Koronavirus, uključujući proglašenje pandemije od strane SZO i preduzimanjem preventivnih mera od strane Vlade Kosova, imali su direktan uticaj na rad organizacija civilnog društva.

Mi kao organizacija civilnog društva, počeli smo sa merama suočavanja za ovom situacijom sa zatvaranjem kancelarije i sa prenosom poslova preko interneta, da bi se maksimalno izbeglo direktno izlaganje zaposlenih između sebe kao i prema trećim stranama.

Uzimajući u obzir ograničena uputstva od strane određenih vlasti o određenim merama na radnom mestu, kao i o nedostatku izvora o tome, organizacija članica Platforme CiviKos, KCSF je pripremila priručnik rada u takvim situacijama (preuzmi dokument ovde).

Pored podsticanja svih organizacija civilnog društva koje mogu uzeti u obzir korišćenje sličnih mera, i koje mogu koristiti detaljni dokument KCSF-a, na zahtev nekih drugih članova i sa dozvolom KCSF, odlučili smo da damo na razmatranje/dopunu ovaj priručnik u svrhu daljeg dovršavanja dokumenta.

Ovaj priručnik vam može služiti u korist, kao i orijentisati vas o tome kako možete nastaviti sa radom u novim okolnostima. S toga, priručnik se može prilagoditi i koristiti zavisno od specifičnih potreba vaše organizacije. Takođe, mi smo svesni da mogu postojati i alternativni načini za regulisanje vaše unutrašnje funkcije.

Uzimajući u obzir ograničene kapacitete sa kojima funkcionišemo, mi smo odlučili da ostavimo kao otvorenu mogućnost za komentarisanje i predloge do petka, do kraja dana 20. mart. Svi vaši komentari će se uzeti u obzir u procesu izrade zadnje verzije koja će uključiti ostale detalje o specifičnim poslovima organizacija civilnog društva.

Puno vam zahvaljujemo na saradnji i nadamo se da ćemo ubrzo se vratiti normalnoj situaciji.

<< Natrag