Prizren odan stvaranju tematskih radnih grupa

Platforma CiviKos je održala sledeći konsultativni sastanak, sa organizacija iz Prizrenskog regiona, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Sastanak je održan u Restoranu Ambient, u Prizrenu. Organizacije su izrazili spremnost da bude aktivne u radnim grupama i spremni su da prate sprovođenje vladine strategije. Sekretarijat Platforme CiviKosa je takođe istakao značaj aktiviranja svojih organizacija u ovim mehanizmima, i da je dostupan da podrži ove grupe u koordinaciji, olakšicama i učešćem.
Nakon stvaranja Saveta za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom 2013-2017, koji je osnovan 15 oktobra 2014, kao i radnih grupa koje će omogućiti sprovođenje strategije, ovi sastanci imaju u cilju diskusije oko zadnjih dešavanja oko sprovođenje Vladine Strategije i osnivanja radnih grupa.
Platforma CiviKos će stvoriti, kao što je predviđeno takođe i sa pravilnikom koji je odobren na zadnjem sastanku Skupštine članova održanom aprila ove godine, tematske radne grupe na osnovu ciljeva vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom.
CiviKos i Vladinu Strategiju možete naći na veb stranici CiviKosa. www.civikos.net.
Ova serija konsultacija sa organizacijama članica je podržana od strane Fondacije Friedrich Ebert Stiftung kancelarija u Prištini.

<< Natrag